De kunst van het optimaliseren

 • looptijd: 2012 - 2017
 • locatie: Nijmegen,
 • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

De kunst van het optimaliseren: de verbinding tussen comfort vraag en energie aanbod van bedrijven.

Optimaliseren

Door de introductie van ICT – een middels agent-technologie ondersteund energie management platform als koppeling tussen het Smart Grid en de gebouwbeheer/home automation systemen van de gebouwde omgeving – ontstaan meer mogelijkheden voor het balanceren van vraag en aanbod.

Hierdoor kan de energie-infrastructuur:

 • kosteneffectiever worden ontworpen en beheerd
 • is er een geringere investering nodig in conventionele energiecentrales
 • is er een betere benutting van deze centrales
 • en er een efficiënter gebruik van de energiedistributienetten mogelijk

Optimaliseren

Resultaat: minder CO2-emissie, meer concurrerende prijzen en het aantrekkelijker maken van (meer) duurzame energie.

Gebruikmakend van de uitstekende kennispositie van Smart Grids in het project versnelt vooral de Smart Grid koppeling en toenemende interactie met de gebouwde omgeving en specifiek de eindgebruiker.

Consumenten

Smart Grid project Business to Business en Business to Consumers (BEMS)

Uit de rapportage

(…) The on-going transition to more sustainable energy production methods means that we are moving away from a monolithic, centrally controlled model to one in which both production and consumption are progressively decentralized and localized.

This in turn gives rise to complex interacting networks. ICT and mathematics will be instrumental in making these networks more efficient and resilient. This article highlights two research areas that we expect will play an important role in these developments.

Auteur: Dulman, S.O.; Pauwels, E.J.(…)

Samenwerkende partners in dit project zijn: Kropman Installatietechniek, CWIStedin, Almende en de TU Eindhoven faculteit Bouwkunde

Wetenschappers

Partners: 

Smart Grid in Balans

Voorlopige resultaten

 • In de afgelopen jaren zijn experimenten gedaan om te kijken naar de mogelijkheden om koeling, ventilatie en bevochtiging te optimaliseren in relatie tot de vraag uit het Smart Grid.
 • Diverse experimenten zijn uitgevoerd in de testcase van het project, het kantoor Breda van Kropman.
 • In samenwerking met Almende is door de TU/e Bouwkunde een structuur ontwikkeld voor een agent platform in Eve.
 • Met CWI is gekeken naar de mogelijkheden van datamining en met de TU/e Elektrotechniek naar optimaliseringsalgoritmes. Beide gebaseerd op de filtering van data en event herkenning.
 • De uitwisseling van informatie direct via het Grid is volgens Enexis op direct lokaal niveau niet mogelijk. Wel kan er specifieke informatie gedurende experimenten worden opgevraagd, maar deze waarden, afkomstig uit een hoger deel van het lokale netwerk.

Toekomstige acties

 • Er dient gekozen te worden of het verstandig is het Agentplatform verder op te zetten in Eve of wellicht in Jade.
 • Het onderzoek naar de optimalisering zal verder worden uitgebreid naar verlichting en plugloads.
 • Vanuit een ander project is het kantoor Breda voorzien van PV panelen alsmede elektriciteitsopslag middels batterijen opslag.
 • De mogelijkheden hiervan bieden nieuwe optimaliseringsmogelijkheden richting Smart Grid.

Resultaat: efficiëntere energie-infrastructuur en lagere CO2-uitstoot

De nieuw te ontwikkelen ICT-tools verzorgen een flexibele verbinding tussen het Smart Grid en de gebouwde omgeving, waardoor energievraag en -aanbod beter op elkaar worden afgestemd.

Dit leidt tot een bijdrage aan een aantal maatschappelijke doelen:

 • minder CO2-emissie bij een betere afstemming van het energieaanbod op de comfort vraag;
 • meer concurrerende prijzen;
 • het aantrekkelijker maken van (meer) duurzame energie.
 • De uitwisseling van informatie direct via het Grid is volgens Enexis op direct lokaal niveau niet mogelijk. Wel kan er specifieke informatie gedurende experimenten worden opgevraagd, maar deze waarden, afkomstig uit een hoger deel van het lokale netwerk.
 • Ism Almende is door de TU/e Bouwkunde een structuur ontwikkeld voor een smart agent platform in Eve.
 • datamining en optimaliseringsalgoritmes
  Beide gebaseerd op de filtering van data en event herkenning
 • Het onderzoek naar de optimalisering zal verder worden uitgebreid naar verlichting en plugloads.

Kropman Installatietechniek

  Wim Zeiler   www.kropman.nl    w.zeiler@bwk.tue.nl    088 334 40 00