Duurzaam Ameland hybride warmtepompen

  • looptijd: 2013 - 2016
  • locatie: Nes - Ameland,
  • functie: Waterstof

Op Ameland is een start gemaakt met de uitrol van 45 hybride warmtepompen in de gebouwde omgeving. Deze warmtepompen worden onderdeel van het smart grid op het eiland.

Doelen

  • besparingen CO2
  • bewonerservaringen in kaart brengen

Hybride Warmtepomp

De hybride luchtwarmtepomp wordt gekoppeld aan een HR-Ketel.

  • De HR-ketel verwarmt het tapwater en de eventuele pieklast, de bodem- of luchtwarmtepomp verwarmt de woning.
  • De luchtunit zuigt buitenlucht en eventueel ventilatielucht aan of de bodembron haalt warmte uit de bodem waaruit door de warmtepomp energie wordt gehaald in de vorm van warmte.
  • Een compressor brengt deze warmte naar een hogere temperatuur en vervolgens via een platenwisselaar naar het cv-systeem.
In de zomer kan het huis ook worden gekoeld door het omkeren van het warmtepompproces.
Zo verlaat de warmte via de warmtepomp de woning en wordt in de buitenlucht opgenomen of opgeslagen in de aarde.
Hierdoor is het hybride systeem een comfortabel, flexibel energiebesparend totaalsysteem voor warm water, verwarming én koeling!
De toestellen staan op plaatsen (bij een sporthal, een bierbrouwerij, een hotel…) waar de restwarmte van die elektriciteitsproductie direct gebruikt kan worden.

Brandstofcel

Een brandstofcel maakt super-efficiënt elektriciteit uit aardgas of groen gas. De toestellen staan op plaatsen (bij een sporthal, een bierbrouwerij, een hotel…) waar de restwarmte van die elektriciteitsproductie direct gebruikt kan worden.
Een mooi voorbeeld van Slimme Stroom: samen met het Zonnepark en andere elektriciteitsbronnen verzorgen de brandstofcellen de duurzame elektriciteitsproductie op het eiland.

Samenwerkende projectpartners zijn: gemeente Ameland, Eneco, GasTerraNederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

Het is een van de projecten in het kader van ‘Duurzaam Ameland’.

Contact

Hans Overdiep
T 06 53534439
E hans.overdiep@gasterra.nl

Partners: 

Duurzaam Ameland hybride warmtepompen

Bij de twee zwembaden zijn gasgestookte warmtekrachtinstallaties geplaatst waarmee elektriciteit wordt geproduceerd en de warmte die daarbij vrij komt wordt gebruikt in het zwembad.

 

Meer onderzoek

Meer nieuwe locaties voorzien van deze super brandstofcellen.

GasTerra

  Gerard Martinus   http://www.gasterra.nl/    gerard.martinus@gasterra.nl    050 364 86 48