Duurzaam Ameland Zonnepark

  • looptijd: 2014 - 2016
  • locatie: Ballum - Ameland,
  • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

Een zonnepark bij het vliegveld van Ameland en een zonnedak op de de gemeentewerf in de Ballumerbocht. Ameland gaat voor energieneutraal.

  • In 2014 zijn er 105 zonnepanelen aangebracht, met een verwachte opbrengst van 25.372 kWh per jaar.
  • Het onlangs gerealiseerde zonnepark bij Ballum heeft een vermogen van 6MW

Het verbruik op de gemeentewerf is nu 28.000 kWh. De installatie gaat uiteindelijk zorgen voor een besparing van 90% op het totale stroomverbruik van de gemeentewerf.

Ameland zelfvoorzienend

Een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Ameland, de Amelander Energie Coöperatie en Eneco heeft ervoor gezorgd dat Ameland met 23.000 zonnepanelen in bijna heel zijn elektriciteitsbehoefte kan voorzien.

Zonnepark

Het 10 hectare grote zonnepark bij het vliegveld van Ballum heeft een vermogen van 6 MW en kan jaarlijks evenveel elektriciteit leveren als de Amelander huishoudens gebruiken.

Duurzaam Ameland

Het zonnepark maakt deel uit van het project Duurzaam Ameland. Door het combineren van verschillende slimme toepassingen ontstaat hier een energiesysteem dat als voorbeeld en open laboratorium dient voor energietransitie op grotere schaal.

Het is een van de projecten in het kader van ‘Duurzaam Ameland’.

Samenwerkende projectpartners zijn: gemeente Ameland, Eneco, GasTerra en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

Samenwerken, doorzetten en subsidie

Volgens de initiatiefnemers op Ameland zijn er drie essentiële voorwaarden waaraan moet worden voldaan om succesvol een project als dit te realiseren: samenwerken, doorzetten en subsidie verkrijgen.

“We willen het eiland niet alleen verduurzamen, ook willen we een rendabel project, aldus Albert de Hoop, burgemeester van Ameland.

“En we werken samen op gelijke voet”, vult Peter Paul Weeda van Eneco aan. Elke partij investeert evenveel geld in het project. Niet alleen Eneco, maar ook bewoners en bedrijven (via de AEC) en de gemeente betalen mee aan het park.

Johan Kiewiet, voorzitter van de AEC: “Dit project wordt niet van bovenaf gedicteerd, maar komt van de burgers zelf. Daardoor is er meer draagvlak.”

Allen benadrukken ze het belang daarvan.

“Het is essentieel om lokaal samen te werken als je zo’n project van de grond wilt krijgen. Bovendien worden de voordelen van hernieuwbare energie op deze manier eerlijk verdeeld.”

Het zonnepark is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Waddenfonds en de Provincie Fryslân.

Subsidie: Bijdragen van het Waddenfonds en de Provincie Fryslân.

Partners: 

Duurzaam Ameland Zonnepark

De bouw van Zonnepark Ameland is in september 2015 gestart. Na een testfase is het zonnepark op donderdag 23 juni officieel geopend. Zonnepark Ameland, wekt ruim voldoende stroom op voor de ruim 1500 Amelander huishoudens. Dit past in de ambitie van het eiland om in 2020 elektrisch zelfvoorzienend te worden.

Gebiedsverbinding

Momenteel wordt een zogenaamde gebiedsverbinding met duinen en water aangelegd om het het zonnepark met de aangrenzende natuurgebieden te verbinden. Het zonnepark wordt door een duinwal grotendeels aan het zicht onttrokken. Helemaal onzichtbaar zal het park echter niet zijn: Zonnepark Ameland mag gezien worden!

Fred van Rooyen, projectleider voor het zonnepark bij Eneco:

“Het is heel belangrijk dat er lokaal draagvlak is. Dit zijn lokale mensen die tijd en energie willen stoppen in het project.”

We wilden een goede business case maken. Eerst een plan maken zonder subsidie. Als we dan later nog subsidie zouden kunnen krijgen, was dat mooi meegenomen.

Toen de AEC mee ging doen, werd snel duidelijk dat dit geen ‘commercieel zonnepark van de firma’ moest zijn, maar een publiek zonnepark.
Nu heeft elk van de partijen een even groot belang in het zonnepark.

Peter Paul Weeda, Van Rooyen’s collega en directeur Zon Nederland van Eneco: “Ik vind het heel belangrijk dat de energiecoöperatie, de gemeente en Eneco op gelijke basis samenwerken. Dan worden de voordelen van duurzame energie eerlijk gedeeld.”

BV

Het zonnepark is ondergebracht in een BV met drie aandeelhouders: de gemeente Ameland, de Amelander Energie Coöperatie en Eneco.

De opgewekte energie wordt aan het net geleverd en zo via de reguliere energieleverancier ter beschikking gesteld aan huishoudens, bedrijven en instellingen van Ameland. De AEC neemt het voortouw in de verkoop van de opgewekte stroom.

GasTerra

  Gerard Martinus   http://www.gasterra.nl/    gerard.martinus@gasterra.nl    050 364 86 48