Duwaal – Waterstof voor vuilniswagens

 • looptijd: 2017 - 2020
 • locatie: Petten,
 • functie: Waterstof

duwaal vuilniswagen op waterstofDuwaal is een project waarin binnen 3 jaar, honderd vuilniswagens op waterstof moeten rijden in Noord- Holland.

Duwaal

Langeraar is projectleider van het nieuwe demonstratieproject Duwaal, dat wordt opgezet door een consortium van bedrijven en ­instellingen in de noordelijke kustprovincies.

“Schaalgrootte is nodig voor de doorbraak van de waterstoftechnologie”, zegt Langeraar. Niet dat honderd vrachtwagens genoeg zijn, maar een sluitende businesscase moet erin zitten, denken de initiatiefnemers. Onder meer met vuilniswagens op waterstof in Noord-Holland, zoals Groningen er al eentje heeft.

Waterstof-elektrische voertuigen zijn ideaal in het zwaar transport, betogen Langeraar en Van Roon, accountmanager van de Brabants-Vlaamse truckbouwer E-Trucks Europe.

 • Het tanken lijkt op het tanken van diesel, dat gaat snel
 • Je rijdt net zo ver als met diesel
 • Waterstof reageert in een brandstofcel met zuurstof. Hieruit ontstaat zowel elektriciteit voor de elektromotor als schone waterdamp. De directe voertuiguitstoot is dus vrij van schadelijke emissies.

Waterstofprijs kan omlaag

Tot nu toe zijn Nederlandse proefnemingen te klein geweest om de mogelijkheden van ­waterstof overtuigend te kunnen aantonen. Een waterstoftankstation exploiteren is erg duur als daar maar drie voertuigen tanken. De prijs van een kilogram waterstof is dan bovendien te hoog

Het doel van het Duwaal project is om waterstof aan te bieden voor een vergelijkbare prijs als diesel. Waterstof uit windenergie, niet als industrieel restproduct.

Brandstofceltrucks

E-Trucks Europe uit Westerhoven heeft in 2013 de eerste trucks met een hybride brandstofcel-elektrische aandrijflijn gebouwd. Het zijn de brandstofceltrucks die de exploitatie van de tankstations rendabel moeten maken door hun grote waterstofconsumptie. © E-trucks Europa

De Duwaal-filosofie is dat er eerst vraag naar de waterstofvoertuigen wordt gecreëerd. “Stimuleer rijden op waterstof, niet het aanbieden van voorzieningen”, stelt Langeraar.

Hij werkt voor HYGRO, een bedrijf dat waterstof uit windenergie wil gaan aanbieden.

Duwaal windenergie

 • Op het testterrein van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in de Wieringermeer komt bij een windturbine een elektrolyseapparaat dat uit windenergie genoeg waterstof produceert om honderd vrachtwagens op te laten rijden.
 • Er komen in Noord-Holland vijf tankstations voor waterstof, onder meer in Alkmaar en Amsterdam. Het zijn de brandstofceltrucks die de exploitatie van de tankstations rendabel moeten ­maken door hun grote waterstofconsumptie.
 • Het is mogelijk de stations later aan te passen aan de brandstofcel-personenauto’s en -bestelwagens. Auto’s tanken immers waterstof op 700 bar, grote trucks op 350 bar.
 • Met vuilniswagenfabriek GeesinkNorba worden schone, stille waterstofvuilniswagens ontwikkeld voor gemeenten.

Overheidssteun

Zo brengt de vuilniswagen de doorbraak van de waterstoftechnologie op gang in Nederland, al richt Duwaal zich ook op andere toepassingen. “Onze fabriek is niet afhankelijk van ­Nederland. We zijn in België, Duitsland en Groot-Brittannië actief. Bovendien is de vervangingsmarkt van de vuilniswagens klein.” Raar dat de rijksoverheid niet meedoet, vindt Van Roon. “Nederland is een transportland met twee grote truckfabrieken: DAF en Scania. Deze innovatie verdient meer steun.”

Zonder overheidssteun kan Duwaal niet, zegt Langeraar. “We hebben subsidie nodig om waterstof over het dode punt heen te brengen”, zegt hij. “En waarom ook niet? Nederlandse bedrijven beheersen de hele keten: van windenergie op zee, composieten, waterstoftechniek en de bouw van aandrijflijnen.

Van subsidie moet je wel weer snel af. Dat kan. Iedereen was verbaasd over de Duitse windparken in zee zonder subsidie. Dat kan ook gebeuren met de brandstofcel.”

 • Tijdelijk verlaagde belastingtarieven moeten de waterstoftechnologie helpen.
 • Die tijdelijkheid schept echter onzekerheid bij de klanten over de business case voor hun eerste waterstofvoertuigen, stellen Langeraar en Van Roon.
 • Het mogelijk wegvallen van de vriendelijke belastingtarieven binnen enkele jaren maakt het rekensommetje voor ondernemers lastiger.
 • De overheid kan ook steun bieden door brandstofceltechnologie in de overheidsaanbestedingen te stimuleren.

Steun of niet: in de zomer van 2018 staat de eerste waterstofvuilniswagen uit het Duwaalproject op de Dam, voorspelt Van Roon. “We gaan het gewoon doen. Dan blijkt wel of we het ei van Columbus hebben uitgevonden. Er is over waterstof al genoeg gepraat.”

Projectpartners

Hygro BV, ECN, E-Trucks Europe

Partners: 

duwaal vuilniswagen op waterstof

Wereldwijd zijn er proeven om waterstoftechnologieën te stimuleren. Koplopers zijn China, Japan en Californië. In Europa hobbelt Nederland met proeven achter Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland aan. Auto- en truckfabrikanten experimenteren ermee, al was het maar om geen kennisachterstand op te lopen. Maar in de huidige elektrificatiewedloop krijgen de batterijvoertuigen met stekkers alle prioriteit. Waterstofauto’s en -trucks worden slechts mondjesmaat verkocht.

HYGRO BV

  Hugo Groenemans   hy-gro.nl    hgroenemans@hy-gro.nl    +31 (0)6 2925 9052