Dynamisch drukmanagement

  • looptijd: 2015 - 2017
  • locatie: Groningen,
  • functie: (Groen) gas

Om meer ruimte te creëren voor groengasinvoeders voert Enexis pilots uit met o.a. dynamisch drukmanagement. Hiermee wordt het net als buffer gebruikt.

Met de komst van groengas aanbieders verandert de dynamiek in ons regionale gasnetwerk.

Voorheen bepaalde de gasvraag op koude winterdagen het ontwerp van ons gasnet: de capaciteit was constant hoog om de koudste winterpiek aan te kunnen.

Nu zijn juist warme zomeravonden een spannend moment. Omdat er dan weinig vraag is naar gas en de groengasinvoeder wel continu zijn geproduceerde gas kwijt wil. Maar het net is dan vol.

Dynamisch drukmanagement

Dynamisch drukmanagement maakt handig gebruik van de opslagfunctie van het gasnetwerk en het verbruiksgedrag van onze klanten. Door de druk in ons netwerk aan te passen, kunnen we ruimte creëren in ons netwerk die de groengasinvoeders vervolgens kunnen benutten. Daarnaast zorgt dynamisch drukmanagement ervoor dat wanneer er plotseling veel vraag is naar gas, het netwerk zich zo aanpast dat het landelijke Gasunienetwerk gas bijlevert. Zo kunnen groengasinvoeders optimaal produceren en krijgen onze klanten de warmte die ze vragen.

Bi-directioneel gasontvangststation

Producenten van groen gas kunnen dankzij het dynamische drukmanagement meer gas in de zomermaanden leveren. Als er over een lange periode veel groen gas wordt geproduceerd, moeten we overstappen op een alternatief. Zo kunnen we het lokale overschot via het landelijke gasnetwerk transporteren naar gebieden waar juist vraag naar gas is.

Anders dan bij elektriciteit stroomt het gas niet zomaar van het regionale naar het landelijke net. Hiervoor is een compressorstation nodig om het groene gas op de vereiste druk van het Gasunienet te brengen.

Het traditionele eenrichtingsverkeer op een gasontvangststation (GOS) wordt dan een bi-directioneel GOS.

Enexis voert samen met de landelijke netbeheerder GTS pilots uit om zowel de technische aspecten als de bijbehorende regelgeving vorm te geven.

Projectpartners

Gasunie, Enexis BV

Partners: 

Klaar voor Groen Gas

Vergroting van de invoedmogelijkheid van groen gas

Project moet nog starten

  1. Voorbeeld voor aanpak capaciteitsknelpunten decentrale gasproductie
  2. Technisch blauwdruk dynamisch drukbeheer

Enexis BV

  Ton van Cuijk   enexis.nl    Ton.van.Cuijk@enexis.nl    +31 (0)6 466 306 14