EcoNexis Huis

  • looptijd: 2012 - doorlopend
  • locatie: Zwolle,
  • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

Geen huis van de toekomst. Een huis van nu. Het EcoNexis huis in Zwolle is het eerste huis in Nederland waar u nu al kunt ervaren hoe een slim energienet of ‘smart grid’ straks in een doorsnee huishouden werken.

Het huis is onafhankelijk van fossiele brandstoffen en voorziet op duurzame wijze volledig in zijn eigen energie. Alle bronnen en techniek die hiervoor vandaag de dag beschikbaar zijn, hebben we in het EcoNexis huis onder één dak samengebracht.

Bent u benieuwd? Kom dan ook eens kijken in het EcoNexis huis.

Partners: 

Met een slim energienet wordt de vraag en het aanbod van energie beter op elkaar afgestemd.

  • Enerzijds doordat een slim energienet communicatie tussen het netwerk, huishoudens, de netbeheerder en de energieleverancier mogelijk maakt. Anderzijds doordat van een slim energienet niet alleen energie kan worden afgenomen.
  • U kunt er ook zelfgeproduceerde energie aan terugleveren, zodat anderen deze energie kunnen gebruiken.
  • Hierdoor kunnen we kostenbewuster en efficiënter gebruik maken van de energie die we hebben.
  • Een belangrijk aspect, want steeds meer woningen worden in de toekomst kleine privécentrales die hun eigen energie opwekken.
  • Bijvoorbeeld met zonnepanelen en een warmtepomp, zoals in het EcoNexis huis. Energie waarvan we, dankzij slimme apparatuur, op de meest gunstige momenten gebruik kunnen maken.
  • Ook voor het opladen van de elektrische auto. Ook op het gebied van duurzame mobiliteit loopt Enexis namelijk voorop met een Mobile Smart Grid​: een slim netwerk van oplaadpunten voor elektrische auto’s.

Enexis BV

  Ton van Cuijk   enexis.nl    Ton.van.Cuijk@enexis.nl    +31 (0)6 466 306 14