EVANDER: Elektrisch vervoer en decentraal energie opwekken

 • looptijd: 2012 - 2014
 • locatie: Eindhoven,
 • functie: Mobiliteit en Transport

De projectpartners van Electric Vehicles and Distributed Energy Resources (EVANDER) wilden een nieuwe dimensie geven aan energiegebruik en mobiliteit.

EVANDER stimuleert EV in Eindhoven

Met een slim elektriciteits­netwerk gebaseerd op lokaal opgewekte zonenergie stimuleert EVANDER elektrisch vervoer in een proeftuin in Eindhoven.

Ze droegen onder meer oplossingen aan voor de lokale opslag van energie en probeerden een samenwerking op te zetten om bedrijven en particulieren te stimuleren tot actief energiebeheer.

Opbrengsten

Voor de implementatie van een slim netwerk en het oprichten van een energiecoöperatie op een bedrijventerrein zette EVANDER een project in de steigers op Strijp-S in Eindhoven, een voormalig Philips-terrein.

Dit leek een geschikte demolocatie omdat Strijp-S graag meedoet aan duurzame ontwikkelingen en al een aantal innovatieve mkb’ers kende.

Tot implementatie kwam het echter niet binnen de proeftuinperiode.

 • De projectgroep kwam er met gemeente Eindhoven niet uit.
 • Bovendien kwam door eerdere tegengeslagen de slagingskans van het project in het geding.
  Met de resterende tijd zouden niet de gewenste resultaten behaald worden, dus is het project vroegtijdig gestopt.
 • Desondanks leverde het naast wetenschappelijke publicaties onder meer een slim energiemanagementsysteem op

Het betreft hier een IPIN subsidieproject uitgegeven door RVO.

Samenwerkende partners in dit project zijn: ProxEnergy,  StedinABB Epyon, GreenFlux, TU Delft Future Energy Systems, Erasmus Universiteit, VITO, Greenchoice, ADEM Houten, Mitsubishi Motor Sales Nederland.

 

Partners: 

Taxi’s niet haalbaar

EVANDER werd al vroeg in het project geconfronteerd met het eerste knelpunt. In het originele plan was voorzien om de auto’s in te zetten als taxi’s, maar dat bleek commercieel niet haalbaar.

De auto’s zijn aantrekkelijk voor kleinzakelijk gebruik, maar niet als taxi.

 • Wanneer het koud is moet er wel twee keer per dienst bijgeladen worden. Daar is overdag te weinig tijd voor.
 • Bovendien is investeren in zonnestroom vanwege energiebelasting vooral aantrekkelijk voor particulieren, niet voor bedrijven.
 • Elektrisch vervoer is juist wel interessant voor zakelijke partijen, omdat zij aanspraak maken op fiscale regelingen zoals de EIA.
 • Er werd een nieuwe businesscase ontwikkeld, waarbij particulieren konden investeren in zonnepanelen op bedrijfspanden en de opgewekte energie werd uitgekeerd in de vorm van een laaddienst.

  Maar ook dat plan ondervond hinder. Vanwege de crisis durfden bedrijven niet te investeren in duurzame-energieopwekking.

Voor de implementatie van een slim netwerk en het oprichten van een energiecoöperatie op een bedrijventerrein zette EVANDER een project in de steigers op Strijp-S in Eindhoven, een voormalig Philips-terrein in de buurt van het PSV-stadion. Dit leek een geschikte demolocatie omdat Strijp-S graag meedoet aan duurzame ontwikkelingen en al een aantal innovatieve mkb’ers kende.

Tot implementatie kwam het echter niet binnen de proeftuin- periode.

De projectgroep kwam er met gemeente Eindhoven niet uit. Bovendien kwam door eerdere tegengeslagen de slagingskans van het project in het geding.

Met de resterende tijd zouden niet de gewenste resultaten behaald worden, dus is het project vroegtijdig gestopt.

 • Technisch is het mogelijk om energie op plek A op te wekken en te koppelen aan consumptie op plek B.
 • Ook administratief is dit haalbaar.
 • Hierdoor is er echter wettelijk gezien sprake van energielevering, waardoor Regulerende energiebelasting (REB) en btw over de geleverde stroom betaald moet worden. Dit belemmert veel duurzaamheidsprojecten.
 • Alleen wanneer sprake is van een grootzakelijke afnemer met meerdere aansluitingen op één factuur, kun je onder de REB en btw uit.
 • Desondanks is er nog steeds toekomst voor het concept, dat energie beschikbaar wil maken in de vorm van laaddiensten. Dat is uitrolbaar door heel Nederland. Het geeft een nieuwe dimensie aan mobiliteit.
 • De grootste uitdaging blijft de gedragsverandering bij gebruikers: hoe beweeg je mensen om op een andere manier om te gaan met mobiliteit?
 • wetenschappelijke publicaties
 • een slim energiemanagementsysteem dat niet alleen balanceert tussen vraag en aanbod, maar ook een afrekenmodule heeft tussen partners in een energiecoöperatie

Need more information? Download the factsheet below ‘Projectdocumenten’

ProxEnergy

  Frans van den Heuvel   http://proxenergy.de/nl/1/home    info@proxenergy.com    040 2668644