Energie in Beeld

 • looptijd: 2015 - 2020
 • locatie: Poeldijk,
 • functie: Data

Met ‘Energie in Beeld’ ziet u eenvoudig hoeveel energie uw gemeente verbruikt en opwekt. Dankzij een visuele weergave van uw gemeente leest u gemakkelijk af welke gebieden uw aandacht vragen.

Met behulp van kleurvlakken ziet u waar burgers en bedrijven veel of juist weinig energie verbruiken of opwekken. Vanwege privacy tonen we geen gegevens op individueel niveau, maar uitsluitend op postcode- en buurtniveau.

Energie in Beeld helpt gemeenten

Energie in Beeld is voor gemeenten en provincies met Enexis, Liander, Stedin of Cogas als netbeheerder. Met deze dienst houdt u gemakkelijk in de gaten hoe uw gemeente reageert op uw klimaatbeleid.

 • U ziet direct of het beleid resultaten boekt, en zo ja, waar.
 • Zo zorgen we samen voor een slim energieverbruik, in de hele gemeente.
 • Door het verbruik te filteren op energiesoort, jaar of gebruiker (particulier of zakelijk), krijgt u een gedetailleerd inzicht in hoe de energie in uw gemeente verbruikt wordt.

De netbeheerders vernieuwen de verbruiksgegevens 4 keer per jaar.

Wat kunt u met Energie in Beeld?

Met de dienst kunt u binnen uw gemeente onder andere:

 • de hoeveelheid verbruikte energie inzien
 • de hoeveelheid opgewekte energie inzien
 • verhouding van particulier en zakelijk energieverbruik vergelijken
 • verbruik op provincie, gemeente, buurt en postcodegebied vergelijken
 • historische gegevens vanaf 2008 inzien

Relatie met andere informatieportalen

Er zijn meer informatieportalen die gemeenten voorzien van data over o.a. lokale energiebronnen. Denk aan PICO, Energie in Beeld en natuurlijk de Nationale EnergieAtlas (NEA).

Geonovum heeft in schets gemaakt waar de kaarten elkaar aanvullen met als doel gemeenten zoveel mogelijk te ondersteunen in hun beleidsbelemmeringen.

Contact

Een collega van Enexis, Liander, Stedin of Cogas komt Energie in beeld graag persoonlijk aan u uitleggen. Afhankelijk van het verzorgingsgebied waarin uw gemeente of provincie ligt, kunt u direct een afspraak maken met:

 • Enexis Accountmanagement via 0900-18 70
 • Liander via 088-191 22 77
 • Stedin Accountmanagement via 088-896 31 90
 • Cogas via 0546 – 836 666

Bevind uw gemeente zich buiten dit verzorgingsgebied? Wendt u dan tot uw netbeheerder; de initiatiefnemers streven naar een landelijke dekking van Energie in Beeld en verwelkomen andere netbeheerders om deel te nemen aan het initiatief.

Link naar het informatieplatform

Partners: 

energie-in-beeld

HOE ZORGT ENERGIE IN BEELD ER VOOR DAT DE DATA ANONIEM BLIJFT?

Door het standaardjaarverbruik van minimaal 6 aansluitingen in een cluster aan te houden blijft de data geanonimiseerd. Mochten er zich minder aansluitingen in een cluster bevinden, worden er geen gegevens weergegeven en is het vlak grijs.

HOE VAAK WORDT DE DATA GEUPDATED?

Twee maal per jaar worden de verbruiks- en opwekgegevens geupdatet. Dit is eind februari en eind augustus, zo blijft de website voorzien van actuele gegevens.

HOE KAN IK INLOGGEN OP ENERGIE IN BEELD?

Energie in Beeld maakt gebruik van een openbare login, waarbij inzicht wordt gegeven tot en met postcode 5 niveau (9999A).

Gemeenten en Provincies kunnen via de accountmanager van hun netbeheerder inloggegevens opvragen waarbij ze tot postcode 6 niveau (9999AA) kunnen inloggen.

VAN WELKE NETBEHEERDERS WORDT ER DATA GEDEELD?

De gegevens van Enexis, Liander, Stedin, Cogas en Westland Infra wordt weergegeven in Energie in Beeld.

WELKE BROWSER KAN IK GEBRUIKEN VOOR ENERGIE IN BEELD?

Energie in Beeld werkt alleen op de meest recente versie van Internet Explorer in combinatie met de meest recente versie van Microsoft Silverlight.

In de Windows 10 is standaard de nieuwe webbrowser opgenomen Windows Edge waarop Energie in Beeld niet werkt. Internet Explorer is nog wel terug te vinden in Windows 10; http://www.windowscentral.com/how-find-internet-explorer-windows-10-if-you-really-need-it

ZIJN VERBRUIKEN VAN OV EN ANDERE OPENBARE AANSLUITINGEN ZOALS VERKEERSLICHTEN, ZIJN OPGENOMEN IN ENERGIE IN BEELD?

Ja, deze zijn opgenomen in Energie in Beeld en waar mogelijk ook op PC6 niveau als zakelijke aansluiting. Maar er zijn uitzonderingen op de regel en dat is afhankelijk van hoe de aansluiting door de netbeheerder is geregistreerd. In het meest ideale geval is bekend waar de aansluiting staat, tot op huisnummer niveau. Maar de data die door de netbeheerders aangeleverd wordt komt voor een deel uit GIS systemen, waarin een aansluiting aan een locatie is gekoppeld en niet altijd aan een volledig adres.

Voorbeelden:

Straat : Westkanaaldijk
Huisnummer : 1
Huisnummer toevoeging: SLUIS
Postcode: 6545AA
(dit is een aansluiting van Rijkswaterstaat)

Straat : Nassausingel
Huisnummer : 98888
Huisnummer toevoeging: OV
Postcode: 6545QQ (“QQ” is een altijd een incorrecte postcode)
(Dit is een OV aansluiting van de gemeente Nijmegen)

In het eerste voorbeeld zal Energie in Beeld de verbruiken meenemen in postcode 6 gebied, omdat de adresgegevens compleet zijn. In het tweede voorbeeld zal Energie in Beeld de verbruiken niet kunnen toewijzen aan een postcode 6 gebied omdat alleen de postcodecijfers 6545 bekend zijn. Het verbruik zal wel worden toegewezen aan het postcode 4 gebied: “6545”.

IS HET ELEKTRICITEITSVERBRUIK VAN TREINEN OPGENOMEN IN ENERGIE IN BEELD?

De NS is een zakelijke klant en ze hebben daarvoor een groot aantal aansluitingen op het distributienet.

Achter deze aansluitingen kán een voeding van bovenleiding zitten, maar ook een kantoor, werkplaats, over die informatie beschikken wij in Energie in Beeld niet.

Per 1 januari 2016 hebben Enexis en Alliander regionale netwerken geruild. Friesland en Noordoostpolder zijn door de ruilverkaveling eigendom geworden van netbeheerder Liander. Het voormalige Endinet met verzorgingsgebied Eindhoven en Zuidoost-Brabant is eigendom geworden van Enexis. Om deze reden wordt Endinet niet meer als entiteit weergegeven op www.energieinbeeld.nl.

Enexis BV

  Ton van Cuijk   enexis.nl    Ton.van.Cuijk@enexis.nl    +31 (0)6 466 306 14