EnergieAtlas

 • looptijd: 2014 - 2020
 • locatie: Amsterdam,
 • functie: Data

De Amsterdamse EnergieAtlas brengt alle data op het gebied van energieverbruik, kansen voor besparing en mogelijke groene energiebronnen in de stad overzichtelijk bij elkaar. Per buurt, wijk en zelfs per blok.

EnergieAtlas overzicht

Je vindt antwoord op deze vragen:

 • Hoeveel energie wordt er in mijn buurt verbruikt?
 • Hoeveel energie verbruikt het bedrijventerrein bij mij om de hoek?
 • Waar liggen de kansen voor zonne-energie?
 • Waar voor windenergie?
 • En waar zijn er kansen om de vraag naar energie te combineren met het (duurzame) aanbod?

De interactieve Amsterdamse Energie Atlas brengt de antwoorden op al deze vragen letterlijk in beeld.

Open data

De data zijn als open data beschikbaar via een interactieve kaart op http://maps.amsterdam.nl/.

Successen

De Energie Atlas heeft de kansen voor het opwekken en onderling uitwisselen van energie in Zuidoost al in beeld gebracht en geanalyseerd.

Dit in het kader van het project Circulair Zuidoost, de verzamelnaam van projecten om de CO2-uitstoot in het gebied tussen ruwweg de Amsterdam ArenA en het AMC te verminderen.

De Atlas toonde aan dat er veel kansen liggen voor het hergebruik van restwarmte, zoals van kantoren, datacenters en het AMC.

De Energie Atlas is tot stand gekomen op initiatief van DRO, in nauwe samenwerking met Alliander (informatie over verbruik gas en elektra).

Daarnaast dragen de volgende partijen bij aan de atlas:

 • NUON/WPW (informatie stadsverwarming)
 • Waternet (informatie over oppervlaktewater, drinkwater, afvalwater, WKO-open, WKO-gesloten)
  Waternet heeft TU Delft een rapport laten maken met berekening capaciteit van de Amsterdamse grond voor WKO.
 • TNO (geothermie)
 • AFWC (bezit woningcorporaties)
 • AEB Amsterdam (informatie over afval)
 • CE Delft heeft de potentieberekeningen gevalideerd
 • De zonpotentiekaarten zijn op basis van de zonatlas informatie

Samenwerkende partners

Gemeente Amsterdam, Liander, Stichting Waternet,  NUON, TNO, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en Amsterdam Smart City.

 

 

Partners: 

EnergieAtlas
 • Open data platform
 • Open Geo Data
 • De Atlas toonde aan dat er veel kansen liggen voor het hergebruik van restwarmte, zoals van kantoren, datacenters en het AMC.
 • Gemeente Amsterdam, Liander, Waternet,  NUON, TNO, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties AFWC en Amsterdam Smart City hebben data aangeleverd.
 • Bedrijven en organisaties kunnen op basis van deze data zelfstandig producten en diensten ontwikkelen voor energiebesparing en duurzame opwekking.

Open data platform energie

Gemeente Amsterdam

  Laura Hakvoort   amsterdam.nl    l.s.hakvoort@amsterdam.nl    06 83643200