Energy Behavior in Student Hotels

 • looptijd: 2013 - 2020
 • locatie: Amsterdam,
 • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex
Energy Behavior in Student Hotels
Meedoen aan het onderzoek heeft voor deze studenten geen duidelijke voordelen. Toch zijn de meeste bereid om mee te werken aan het onderzoek.

Wil een student zijn energiegedrag aanpassen ondanks dat hij een all-in huurprijs betaalt? Dat onderzoekt project via de Nudge methode in Student Hotels in het project ‘ Energy Behavior in Student Hotels’ (TESA113012).

In dit project worden diverse veldexperimenten naar gedragsaspecten van energiebesparing in studentenwoningen en -hotels uitgevoerd.

Hierbij wordt onderzoek verricht met meetapparatuur in ‘The Student Hotels’ in Rotterdam en Den Haag, waarbij op kamerniveau het warm waterverbruik, elektriciteitsverbruik en thermostaatgebruik kan worden gemeten.

Het onderzoek betreft twee hoofdvragen:

 1. Welke effecten hebben sociale prikkels op het energiegedrag van studenten en gasten in hotels;
  een situatie waarbij de energierekening door een andere partij betaald wordt?
 2. En hoe worden technologische innovaties gebruikt en gewaardeerd door consumenten?’

Student: geen persoonlijk voordeel toch gemotiveerd om te besparen

De studenten die in de bemeterde kamers zitten, zijn daar eigenlijk per toeval in beland. Ze worden gevraagd mee te doen aan een onderzoek naar hun gedrag in relatie tot het energieverbruik in The Student Hotel. Meedoen aan het onderzoek heeft voor henzelf verder geen duidelijke voordelen. Toch zijn de meeste bereid om mee te werken aan het onderzoek.

Do’s

Het was voor ons belangrijk dat niet alleen het management van The StudentHotel enthousiast is over het project, maar dat ook ander personeel waar we vaak mee te maken krijgen (zoals receptiepersoneel), ook weet waar we mee bezig zijn.

Daarom zijn we naaar alle locaties gegaan om een presentatie te geven aan het personeel. Zo houden we het personeel waar we dagelijks contact mee hebben ook betrokken bij het onderzoek.

Onderzoekslocaties

The StudentHotel Rotterdam
Willem Ruyslaan 225
3063 ER Rotterdam

The StudentHotel The Hague
Hoefkade 9
2526 BN Den Haag

The StudentHotel Amsterdam West
Jan van Galenstraat 335
1061 AZ Amsterdam

The StudentHotel Amsterdam City
Wibautstraat 129
1091 GL Amsterdam

Project wordt uitgebreid
Het veldonderzoek kan worden uitgebreid naar StudentHotels in Eindhoven en Groningen

 

Financiering: door alle deelnemende partijen, ondersteund door TKI STEM project (via RVO)

Samenwerkende partijen in dit onderzoek: Wageningen UR, Bectro Installatietechniek BVThe Student Hotel, Alliander

 

Link naar de site Energy Behavior

Partners: 

PowerMatching City

De dataset wordt momenteel nog geanalyseerd. De eerste resultaten zullen binnenkort volgen.

 

 

De opzet en apparatuur worden veranderd voor de 2e serie hotels met geavanceerdere apparatuur en software.

 • Bectro logt de data elke 10 minuten en dat  van 4 meetpunten en van 160 kamers (totaal van 2 hotels)
 • De verschillende meetapparatuur moet met elkaar kunnen communiceren en dat is een flinke uitdaging

Hoe betrek je bewoners bij je project?

Tijdens het uitvoeren het project, bleek een persoonlijke aanpak in het werven van de deelnemers het beste te werken. Wanneer de studenten zagen dat wij de moeite namen om in het hotel langs te komen met het verzoek om mee te doen aan ons onderzoek, waren ze eerder geneigd mee te doen dan enkel bij het lezen van onze e-mail.

Hoe zorg je voor (gewenst) gedrag van bewoners?

In dit onderzoeksproject testen we de effectiviteit van verschillende interventies die gericht zijn op energiebesparing van de ‘bewoners’ van The Student Hotel. Voorbeelden van deze interventies zijn:

 • het geven van een cadeautje
 • het laten tekenen van een commitment
 • de focus leggen op ‘waarom’ je energie zou besparen

Hoe borg je een gedragsverandering?

Hier kunnen we tot op heden nog geen duidelijk antwoord op geven, omdat we nog niet de mogelijkheid hebben gehad de lange termijn effecten van onze interventies te kunnen meten.

Wel denken we dat een focus op ‘waarom’ je energie zou besparen ook op de lange(re) termijn zou kunnen werken.

Aanbevelingen samenwerking

De samenwerking tussen onze projectpartners (Wageningen UR, The Student Hotel, Bectro Installatietechniek en Alliander) verloopt erg goed. De partners zijn allemaal erg enthousiast en denken goed mee en laten Wageningen UR vrij in de interventies die we uitvoeren. We denken dat de samenwerking zo goed is, omdat we goed communiceren onderling en elkaar regelmatig zien.

Aanbevelingen communicatie

Zoals hierboven ook al vermeld, is de goede communicatie tussen de verschillende partijen één van de redenen dat de samenwerking zo goed verloopt.

 • We houden elkaar altijd op de hoogte van vorderingen en veranderingen, en spreken elkaar regelmatig.
 • Belangrijke beslissingen worden ook altijd in samenspraak met de andere partners genomen.

Aanbevelingen communicatie met studenten

In de communicatie naar de deelnemers van de onderzoeken, kunnen we onze persoonlijke aanpak zeker aanraden. Hoewel het wel een arbeidsintensieve aanpak is, laat het wel zien dat jij bereid bent tijd in het project te steken, wat ervoor zorgt dat zij ook eerder bereid zijn mee te werken.

 • Datameter
 • Electrometers
 • Uitleesbare thermostaten
 • Aanwezigheidssensor

IT-Platform voor overzichtelijke bruikbare data

Wageningen UR

  Michel Handgraaf   https://www.wageningenur.nl/    michel.handgraaf@wur.nl    0317 483169