Energy pooling Eboilers

  • looptijd: 2016 - 2018
  • locatie: Delft,
  • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex
Onbalans reductie door energy pooling Eboilers
Niet alleen bundelt men zo de vraag van deze kleine assets. Ook creëert het project een buffercapaciteit

Onbalans reductie door energy pooling Eboilers. Dat is het doel van dit initiatief: een samenwerking tussen Peeeks en Eneco.

Doel Energy pooling Eboilers

Wanneer vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd zijn, kan dat een deel van die investeringsnoodzaak wegnemen.

Peeeks en Eneco ontwikkelen samen een hard- en softwareplatform om de elektriciteitsvraag van kleine assets te bundelen en als centraal aan te sturen zodat het als buffercapaciteit gebruikt kan worden om onbalans te reduceren.

Assets op afstand schakelen

In het project ontwikkelen Peeeks en Eneco men een low cost device om in huishoudens of kleine bedrijven assets op afstand te kunnen schakelen.

  • Deze assets worden in een online platform gebundeld
  • Hieruit volgt een flexibel in te zetten energy pool die aansluit op de handelsactiviteiten van energy trading afdelingen van energiebedrijven
  • De flexibele vraag kan worden ingezet op de onbalansmarkt van TenneT

Beoogd resultaat

Niet alleen bundelt men zo de vraag van deze kleine assets. Ook creëert het project een buffercapaciteit: als de prijs laag is, kan men het boilerwater sterk verwarmen zodat het daarna een tijd geen energiebehoefte heeft.

Onbalans neemt af

Met het toenemen van decentrale/duurzame elektriciteitsproductie neemt ook de onbalans toe op het net. Dat zorgt voor een grote maatschappelijke kostenpost: netbeheerders moeten jaarlijks miljarden euro’s investeren om de infrastructuur hierop voor te bereiden.

Samenwerkende projectpartners

Eneco Energy Trade B.V., Eneco Installatiebedrijven BV, Peeeks B.V.

Subsidie: TEID215051

Partners: 

Onbalans reductie door energy pooling Eboilers

Het project moet resulteren in een pilot waarin de werking van de energie-pool in een operationele setting van 100 huishoudens/bedrijven aangetoond is. Wanneer de pilot succesvol is, volgt een grootschalige demonstratie.

Momenteel in de afrondende fase (sep. 2017)

100 eboilers zijn geïnstalleerd bij huishoudens. Ze worden aangestuurd op onbalans op het net. De pilot loopt voorspoedig

Op het moment dat er een overschot is op het net, schakelen wij de eboilers aan. Op het moment dat er een tekort is, zetten we de warme boilers uit. Hiermee vangen we de klappen van zon en wind op.

Stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid

Wat ons opvalt is dat er op dit moment beloont wordt op energiebesparing. Wat wij willen is dat de waarde van flexibiliteit wordt meegenomen. De waarde van een schoner grid (onbalans) is minstens zo belangrijk als besparen.

Als het gaat over besparen is de vraag van het Rijk: Hoeveel kWh of CO2 heb je bespaard. Er wordt geen onderscheidt gemaakt tussen zwarte en groene stroom. Wat we missen is de stimulans van groene stroom in combinatie met flexibiliteit zoals in dit project.

Bedrijven KPi’s

Er zijn kpi’s voor bedrijfstakken. Bijvoorbeeld: Bedrijfstak X moet voor 2020 x kwh of co2 hebben bespaard. Een dergelijke KPi is er niet voor flexibiliteit.

Wat we willen is:

  • Voor consumenten meer subsidie op besparing en investering in groene stroom
  • Voor bedrijven de meerjarenafspraken op flexibiliteit.

Wellicht kunnen ze hier iets later nog iets over vertellen.

 

 

Software en een platform

De boiler moet een signaal afgeven en kunnen ontvangen. Hangt aan een netwerk. Vanuit dat netwerk sturen wij signalen naar de boiler. De boiler stuurt terug of hij dat kan en of hij dat doet.

Via de smart meter krijgt de energieleverancier hier een melding. dit levert hem een prijstechisch voordeel op.

 

Peeeks

  David Beijer   Peeeks.nl    info@peeekspower.com    +31 85 009 123 6