EnergySense onderzoekt energiegedrag

  • looptijd: 2014 - 2024
  • locatie: Groningen,
  • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

Energysense is a high-quality knowledge infrastructure that will grow to include data from thousands of households.

10,000 households, 10 years, 1 complex infrastructure

By focusing on households as a combination of residents and dwellings, energysense offers a unique approach that makes the combined study of social and technological change possible.

Het project wil voor het mkb vondsten op het gebied van energie in de praktijk van alledag laten uitproberen. Daarbij gaat de aandacht uit naar de manier waarop de consument de noviteiten gebruikt.

Energysense

The pilot provides a shared object of study for researchers from different disciplines. It therefore creates an invaluable opportunity for multi-disciplinary collaboration.

Energysense is open-ended and set up for a minimum of 5 to 10 years. This longitudinal set up will furthermore enable research into long-term effects and societal trends. Such a combination of rich data collection over a long period is an exceptional resource.

De gegevens die de Energysense Proeftuin oplevert, zijn niet alleen van belang voor de deelnemende mkb-bedrijven, maar verrijken ook de database die in het kader van het onderzoek wordt aangelegd. Het huidige aantal van bijna achthonderd deelnemende huishoudens moet uiteindelijk groeien tot tienduizend.

We started the pilot phase in the final quarter of 2014, and the entire project will be rolled out by 2017.

Consortium

DNV GL, ICT Automatisering Nederland BVUniversity of Groningen Faculty Mathematics and Natural Sciences, Gemeente Groningen, HanzeHogeschool, Energy Academy Europe

Partners: 

Energysense

Focus of Research

One of energysense’s aims is to create a comprehensive database that offers insight into energy consumption, attitude and behavior in households. A large number of research groups in the Netherlands are already involved in the project.

Three themes are central in energysense research:

1) Energy consumption and changing norms
2) Decentralisation and energy networks
3) Households as agents of change in energy transition

Data collection

Energysense collects data from smart meters, as well as from a variety of other methods, such as questionnaires, focus groups, energy audits and interviews. Within energysense, two approaches are supported; on the one hand, a longitudinal panel contains data from a set of households that will be monitored over the long-term, and on the other hand, a set of intervention studies, where the effects of particular technologies, policies or other forms of interventions are studied.

Milestones

2015

  • October · Anne Beaulieu – Research meeting: Energysense and modelling. Workshop at University of Groningen, The Netherlands
  • June · Anne Beaulieu and Govert Schoof – Energysense meets GIS: Energy research and the potential of spatial analysis, interface and visualisation. Workshop at University of Groningen, The Netherlands
  • February · Anne Beaulieu – Energysense: population research and global energy system modelling at the Energy Academy Europe. PowerPoint presentation at Globalisation Studies Groningen Annual Conference, University of Groningen, The Netherlands.
  • January · Roll out of the project

Consumentengebruik

De Energysense Proeftuin richt zich volledig op de manier waarop consumenten met de innovaties omgaan, en niet op de techniek.

  • Het gedrag wordt daarbij vanuit een veelheid aan disciplines bekeken, onder andere door economen, psychologen, planologen en juristen.
  • Er zijn zo veel aspecten te onderzoeken. Bijvoorbeeld economische prikkels. Zijn mensen bereid de was te doen op momenten dat er veel zon- en windenergie is en ze goedkoper stroom geleverd krijgen?
  • Zijn mensen meer gemotiveerd bewust om te gaan met energie, als ze in een dorp collectief windmolens of zonnepanelen bezitten?

De bedoeling is dat producten die nog niet klaar zijn om op de markt te worden gebracht, in de praktijk worden getest. Als een ondernemer zich bij ons meldt met een innovatie, kijken we welke deelnemers aan Energysense geschikt zijn om die vondst een bepaalde periode uit te proberen. Bijvoorbeeld een nieuw type boiler, een thermostaat, een app die inzicht geeft in je energieverbruik.

Denk ook aan apparatuur waarmee je je zonnepanelen koppelt aan je accu, zodat je te veel geproduceerde elektriciteit niet hoeft terug te leveren maar kunt gebruiken voor je elektrische auto.

De gegevens die de Energysense Proeftuin oplevert, zijn niet alleen van belang voor de deelnemende mkb-bedrijven, maar verrijken ook de database die in het kader van het onderzoek wordt aangelegd. Het huidige aantal van bijna achthonderd deelnemende huishoudens moet uiteindelijk groeien tot tienduizend.

DNV GL

  Frits Bliek, DNV GL   dnvgl.com, USEF.com    frits.bliek@dnvgl.com    050 700 9707