EnTranCe, Groninger proeftuin voor energiesystemen van de toekomst

  • looptijd: 2014 - 2020
  • locatie: Groningen,
  • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

Een belangrijk onderdeel van de Energy Academy Europe is de proeftuin voor toegepast onderzoek: het Energy Transition Centre (EnTranCe)

Hier bouwt het bedrijfsleven, ondernemers en onderwijs aan de energievoorziening van morgen.

Als gevolg van het klimaat- en milieuvraagstuk ontstaat er wereldwijd een sterke behoefte aan meer innovatie op het gebied van energieproductie, -distributie en -transport. Noord-Nederland speelt hierop in door EnTranCe op te zetten.

Uitgebreide technische faciliteiten

EnTranCe wil een entree zijn om van goede, creatieve ideeën en voorstellen op energiegebied succesvolle projecten en producten te maken.

Voor de verdere uitwerking, ontwikkeling en projectbegeleiding van de energievoorstellen kunnen mensen, bedrijven en aspirant-ondernemers gebruikmaken van de uitgebreide technische faciliteiten die het Energy Transition Centre biedt.

Daarnaast kan een beroep worden gedaan op de veelomvattende expertise van zowel het onderwijs als het bedrijfsleven. Het Energy Transition Centre is ondergebracht op het Zernike-terrein van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het Energy Transition Centre is een initiatief van:

Deze proeftuin bouwt voort op onderzoek dat plaatsvindt binnen RenQi, waarin  DNV GL,  TNO en de University of Groningen samenwerken.

 

Partners: 

EnTranCe is the hotspot of applied sciences for
business and innovations

  • Facilities
  • Technologies
  • Network
  • Open innovation

Toolbox zie projectdocumentatie

GasUnie

  Marijke Kellner van Tjonger   http://www.gasunie.nl/    m.kellner.van.tjonger@gastransport.nl    06 11005578