EVPV Grid

 • looptijd: 2013 - 2016
 • locatie: Oosterhout,
 • functie: Energie opslag
EVPV Grid (Electrical Vehicle supported Smart Grid)
Het verwachtte totale milieueffect in 2020 van dit project komt overeen met 3,24 PJ/jaar aan nieuw via PV opgewekte energie.

Electrical Vehicle supported PV Smart Grid (EVPV-Grid

Het EVPV Grid (Electrical Vehicle supported Smart Grid) project ontwikkelt spanningsconversie en energiemanagement technologie.

Het project test de technologie met als doel de accu’s van elektrische voertuigen (EV) te kunnen gebruiken als tijdelijke opslagbuffer voor lokaal opgewekte elektriciteit uit photovoltaïsche (PV) zonnecellen.

 • Thema: storage
 • Onderwerp: nieuwe spanningsconversie en energiemanagement technologie ontwikkelen en testen

EVPV en energieopslag

De toepassing van deze nieuwe EVPV technologie richt zich op plekken waar veel PV zonnecellen kunnen worden geplaatst en voldoende elektrische voertuigen aanwezig zijn.

 • Denk aan grote bedrijventerreinen met minimaal één bedrijfshal met een oppervlak vanaf 1.000 m2.
 • Door op deze wijze slim gebruik te maken van het bestaande elektriciteit opslagpotentieel van de EV en door het creëren van een regionaal microgrid, kan de PV elektriciteit veel doelgerichter worden ingezet.
 • Dit zal de stabiliteit van het bestaande hoofdgrid ten goede komen en stimuleert tevens de energetisch onafhankelijkheid op regionaal niveau.
 • Bovendien verhoogt de EVPV technologie het energetisch en financieel rendement van PV elektriciteit aanzienlijk, wat investeringen in PV panelen door de zakelijke sector in Nederland zal stimuleren.

CO2 effect

 • Het verwachtte totale milieueffect in 2020 van dit project komt overeen met 3,24 PJ/jaar aan nieuw via PV opgewekte energie.
 • De corresponderende reductie in CO2 emissies is 360 kton CO2/jaar.
 • De directe energiebesparing van de EVPV technologie via reductie in conversieverliezen en transportverliezen is 8% van de nieuw via PV opgewekte energie
 • oftewel 0,26 PJ/jaar en 29 kton CO2/jaar in 2020.

Video

 

Het betreft hier een TKI subsidieproject uitgegeven door RVO.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking tussen ABB, TU Delft en PR-Electronics

Subsidie: TKI SG 02019

Partners: 

TU Delft
Gautham Ram
T: +31 15 27 81898
E: G.R.ChandraMouli@tudelft.nl
FCR pilot Tennet met Senfal

Opslag met EV

Two major trends in energy usage that are expected for the future are:

 1. Increased electricity production in the form of distributed generation using renewable energy sources like solar and wind
 2. Emergence of electric vehicles as the future mode of transport

However there are many bottlenecks for the emergence of these two technologies.

 • Electric vehicles are only ‘green’ as long as the source of electricity is ‘green’ as well. If the electricity for the vehicle comes from a thermal power plant, its no-longer a clean transportation method.
 • PV power production suffers from variation in sunlight on a daily and seasonal basis. This necessitates the need for battery storage technology which is bulky and expensive.
 • Impact on the electricity network due to increased power demand resulting from charging of large number of electric vehicles·
 • Requirement of EV customers to have quick charging i.e. be able to charge the electric vehicle in short span of time in the order of a few min.

The EV-PV project aims at combining the two technologies by creating an electric vehicle charging infrastructure using PV panels.

 • The focus is to reduce the energy demand on the grid due to electric vehicles by locally producing the charging power in a ‘green’ manner through solar panels.
 • The EV battery doubles up as an energy storage mechanism for the PV system.
 • A power converter will connect the EV, the solar panels and the electricity grid providing both normal and fast charging for the customers in a safe and reliable manner.

Related publications for further reading:

 

PR-Electronics

  mr. M. Kardolus   www.pr-electronics.nl    info@pr-electronics.nl    076 5811077