EWEB 2.0 bij ECW Netwerk

 • looptijd: 2012 - 2014
 • locatie: Poeldijk,
 • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

De tuinbouwsector heeft gezocht naar een integrale benadering voor smart grids en komt met het Thermisch Smart Grid. 

Integraal energienetwerk

 • De tuinbouwsector gebruikt meerdere energiedragers: warmte, gas en elektriciteit.
 • Ook gebruikt de sector bedrijfsstoffen, zoals CO 2 voor bemesting van de teelt.
 • Daarbij genereert de tuinbouw aanzienlijke hoeveelheden bioafval. Dat kan omgezet worden in duurzame energie.

Smart grids die zich richten op één duurzame energiedrager voorzien minder in de vraag van de sector dan smart grids onder een meer integrale benadering.

EWEB 2.0 is inmiddels live bij Energie Combinatie Wieringen. Het betreft een uitbreiding van het eerdere EWEB (1.0) zodat het smart grid naast elektriciteit en gas ook geothermische warmte kent.

Voor zover bekend is Westland Infra daarmee het eerste met een Thermisch Smart Grid.

Scientists

Subsidie: TKISG02007

Partners: 

Integreren van warmtelevering vanuit een geothermie bron.

EWEB 2.0 is inmiddels live bij Energie Combinatie Wieringen. Het betreft een uitbreiding van het eerdere EWEB (1.0) zodat het smart grid naast elektriciteit en gas ook  geothermische warmte kent. Voor zover bekend is Westland Infra daarmee het eerste met een Thermisch Smart Grid.

Het project toont aan dat een lokaal netwerk voor uitwisseling van energiestromen rendabel kan zijn.

Er is veel kennis die beschikbaar is voor het realiseren van soortgelijke projecten, waaronder

 • het handelsplatform
 • de verslimming in het net
 • de samenwerking in de energiecoöperatie
 • het van de grond krijgen van het project door een ambassadeur
 • de ondersteunende rol van de netbeheerder

Flexibel Net

 • Handelssysteem om energievoorziening te optimaliseren voor bedrijven op terrein AgriportA7.
 • Warmte is in handelssysteem opgenomen.
 • Verhandeling elektriciteit, gas en geothermie in hun onderlinge samenhang.

Commodities Web, integrale aanpak van energiedragers

Westland Infra

  Mark van Driel   www.westlandinfra.nl    Mark.vanDriel@westlandinfra.nl    0174 236547