Flexibele elektriciteitsnetten voor de integratie van hernieuwbare energiebronnen

  • looptijd: 2004 - 2006
  • locatie: Amsterdam,
  • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

Dit project gaat op zoek naar een nieuwe architectuur voor het elektriciteitsnet op wijkniveau.

  • Dat moet voldoende flexibel zijn om de aansluiting van nog veel meer decentrale opwekkers mogelijk te maken
  • Het moet tegelijkertijd de geschetste negatieve gevolgen kunnen voorkomen.

Ten opzichte van bestaande netten zullen de verschillen voornamelijk zijn gelegen in de besturing, bewaking en beveiliging van het net. Ook omdat de energiestromen deels anders gaan lopen.

Verder zijn specifieke nieuwe componenten nodig, waaronder:

  • voor de beheersing van de fluctuaties tussen vraag en aanbod
  • vermogenssturing
  • spanningsstabiliteit en -kwaliteit

Die moeten compact zijn en bij voorkeur ondergronds kunnen worden gerealiseerd.

Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met ECN, DNV GL (KEMA) en de Eindhoven University of Technology Electrical Engineering

Partners: 

Kostenreductie MS/LS Instrumentatie (KRIS)

ECN

  Frans Nieuwenhout   https://www.ecn.nl/nl/    nieuwenhout@ecn.nl    088-5154088