FlexNode

  • looptijd: 2015 - 2017
  • locatie: Groningen,
  • functie: Warmte

FlexNode omvat een studie en toepassing van bi-directionele fuel cells op laboratoriumschaal.

Eindgebruikers, energiebedrijven en netbeheerders ondervinden allen een impact van de energietransitie, met name als gevolg van toename van capaciteit van wind- en zonne-energie. Dit leidt tot een vraag naar nieuwe flexibele en integrerende oplossingen die in kunnen spelen op de diverse klantbehoeften.

Doel FlexNode

Het overkoepelende doel van het project is het ontwikkelen van de multi-inzetbare reversibele brandstofcel (RBC) om de energietransitie kosteneffectief te faciliteren. Het doel van het FlexNode project is enerzijds een technisch proof-of-concept van de RBC en de basis te leggen voor een verdere marktuitrol door het uitwerken van business cases en een plan voor opschaling.

Het betreft hier een TKI subsidieproject uitgegeven door RVO.

Samenwerkende partners in dit project zijn: Hanzehogeschool Groningen, Gasterra, GasunieAlliander, EnergyMattersHydron Energy

Betrokken wetenschappers

dr.ir. Wim van Gemert

 

Partners: 

Hanzehogeschool Groningen
Perl Andras
T: +31 505954807
E: a.perl@pl.hanze.nl

Verwachte onderzoeksresultaten

Het resultaat is een getest en gevalideerd technisch concept met een innovatieve waarde-maximaliserende regeling en inzichten voor alle betrokken ketenpartners hoe de reversible brandstsofcel in te zetten is op de Nederlandse markt.

Impact

De innovaties van FlexNode zijn zowel technisch als economisch/maatschappelijk:

  • Flexibel/modulair geïntegreerd system
  • Model based forecasting
  • Integratie reformer technologie
  • Testen met realistische gebruiksprofielen bij Entrance
  • Ontwikkelen van business model waarbij netbeheerder ook mee kan doen

Op technisch gebied is de grote stap voorwaarts,  het opbouwen van de verschillende deelsystemen en deze te integreren tot één systeem.

EnergyMatters

  Arjen de Jong   http://energymatters.nl/    arjen.dejong@energymatters.nl    06 30 368 827