FLINK – Flexible power links

  • looptijd: 2015 - 2017
  • locatie: Schiedam,
  • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex
green energy lab
Slimme oplossingen in het net zijn een effectieve en veelbelovende manier om netcapaciteitsproblemen op te lossen

Flexible and future power links for smart grids (FLINK)

FLINK Power Links

FLINK wil haar doel halen door:

  • het onderzoeken van innovatieve netbalancering en vermogensalgoritmes om daarmee de distributie van duurzame energie en inpassing van slimme oplossingen in het net mogelijk te maken
  • het onderzoeken hoe de netbalancering en spanningsverschillen effect hebben op andere slimme energy systemen
  • het identificeren van mogelijke ontwerp mogelijkheden, nieuwe typologie en beperkingen bij dit nieuwe interactieve systeem.

Aanleiding

De introductie van slimme oplossingen in het net is, als het goed wordt aangepakt, een effectieve en veelbelovende manier om netcapaciteitsproblemen op te lossen en vraagt dan geen extra netverzwaring en andere netoplossingen.

Subsidie

TESG114007

Subsidie: TESG114007

Partners: 

Flexible and future power links for smart grids (FLINK)

Proef

  • Flexibele kabels in distributienet met DC
    Flexibel netwerk met meer mogelijkheden voor inpassing van duurzame energie en nieuwe toepassingen.

DNV GL

  Frits Bliek, DNV GL   dnvgl.com, USEF.com    frits.bliek@dnvgl.com    050 700 9707