Free Choice Supplier

  • looptijd: 2015 - 2015
  • locatie: 's-Hertogenbosch,
  • functie: Mobiliteit en Transport

Onderdeel van het project ‘Slim Laden; de Brabantse aanpak’.

Elektrische auto’s worden slim geladen, zodat lokale, schone energie goed en veilig wordt verdeeld.

Deelnemers van de pilot kunnen kiezen voor ‘uitgesteld laden’ op basis van dynamische elektriciteitsprijzen.

Onderzocht wordt hoe schaalgrootte gecreëerd kan worden zodat de gecombineerde flexibiliteit van meerdere elektrische auto’s ingezet kan worden op de onbalansmarkt.

Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een alternatief marktmodel waarbij de leverancier wordt gekoppeld aan een gebruiker in plaats van aan een aansluiting/laadpaal.

Aan dit initiatief nemen 36 gemeentes in Noord-Brabant deel.

Slim laden, de Brabantse Aanpak
  • Slim laden – open protocol
  • Marktmodel simulatie – vrije leverancierskeuze

De techniek van Slim Laden is in enkele pilotprojecten succesvol toegepast (o.a. in de Groningse wijk Hoogkerk). Het concept is nog in ontwikkeling en die zin nog ‘onvolwassen’ voor grote uitrol.

Daarvoor dient eerst de ICT (open protocol) uitontwikkeld te worden. 

De potentie van dit concept zit in het concept van ‘logische allocatie’ waardoor enerzijds consumenten aan de laadpaal keuze krijgen in hun energieleverancier en anderzijds netbeheerders en energieleveranciers het moment van leveren kunnen sturen.

Voor energiecoöperaties zou dit een additioneel afzetkanaal van opgewekte energie kunnen zijn.

De doorbraak van de elektrische auto lijkt een belangrijke overall randvoorwaarde voor marktpartijen om uitrol aan te jagen, evenals de aanpassing van wet-en regelgeving.

  • De ontwikkelde techniek werkt op kleine schaal
  • Het gebruik van de open protocol ICT in laadpalen en aanverwante communicatieapparaten is opschaalbaar zodra deze ontwikkeld is

Enexis BV

  Ton van Cuijk   enexis.nl    Ton.van.Cuijk@enexis.nl    +31 (0)6 466 306 14