Gaspijpleiding voor waterstof

 • looptijd: 2015 - 2020
 • locatie: Hoek,
 • functie: Waterstof
Waterstof door gaspijpleiding in Zeeland
De uitwisseling van waterstof is één van de initiatieven van het Smart Delta Resources (SDR), waarin 12 grote bedrijven in de chemie, food, staal en energie reststromen en energie willen hergebruiken.

De chemiebedrijven Dow Benelux, Yara en ICL-IP Terneuzen gaan onderling waterstof uitwisselen via een bestaande gaspijpleiding van Gasunie, onder het Kanaal bij Terneuzen.

Deze gaspijpleiding, loopt van DOW via ICL-IP naar Yara.

 • DOW Benelux produceert waterstof als restproduct
 • kunststofmestbedrijf Yara en broomproducent ICL-IP gebruiken  het als grondstof in hun productieproces

Waterstof

De overeenkomst, die de inkoop van waterstof voor ICL-IP en Yara (deels) overbodig maakt, moet de CO2-uitstoot van alle betrokken bedrijven reduceren en kan rekenen op een Green Deal van de overheid.

De samenwerking zou jaarlijks 4.500 ton waterstof moeten transporteren, 10.000 ton CO2 moeten besparen en 320 vrachtwagens van de weg afhouden, denken de partners.

Green Deal

Om dit voornemen te bekrachtigen ondertekende minister Kamp van Economische Zaken vandaag met de betrokken partijen de Green Deal ‘Waterstof voor de regio’.

Financiering

De provincie Zeeland draagt maximaal € 200.000,- bij aan een studie naar de tweede fase van de waterstofsymbiose.

Samenwerkende partners

Dow, Gasunie, ImpulsZeeland, Zeeland Seaports, Provincie Zeeland, SDR – Smart Delta Resources, Yara, Ministerie EZ, ICL-IP

De uitwisseling van waterstof is één van de vlaggenschepen van SDR – Smart Delta Resources, waarin 12 grote bedrijven in de chemie, food, staal en energie in Zuidwest-Nederland reststromen en energie willen benutten.

Subsidie: Green Deal

Partners: 

Waterstof door gaspijpleiding in Zeeland

 Verwachte opbrengsten:

 • Een hoogwaardiger toepassing van de waterstof die vrijkomt uit de kraakinstallaties van Dow. Deze wordt ingezet als grondstof voor hoogwaardige producten van Yara en ICL-IP.
 • Een daling in het energieverbruik. In eerste instantie met 0,15 PJ per jaar, wat overeen komt met het gasverbruik van circa 3.000 huishoudens. In een volgende fase nemen de besparingen verder toe.
 • Het ondergrondse transport via het gasnetwerk zorgt voor een duurzaam, efficiënt en veilig vervoer van waterstof.
 • Het transport van waterstof over de weg naar ICL-IP wordt met 70% tot 80% teruggedrongen, waarmee de externe veiligheid verbetert.
 • Een CO2-besparing die met de realisatie van het gehele project tussen de 20.000 en 40.000 ton bedraagt: vergelijkbaar met de warmtevraag van 10.000 tot 20.000 inwoners.

Van brandstof naar grondstof

Waterstof is een belangrijke grondstof in de procesindustrie.

 • Bij Dow komt waterstof vrij als bijproduct van de kraakinstallaties
 • Daar wordt de waterstof ingezet als brandstof
 • Maar door de waterstof uit te wisselen met andere industrieën in de regio zijn er vele voordelen.
  • De waterstof die vrijkomt uit de krakers bij Dow krijgt een hoogwaardiger toepassing
  • In plaats van brandstof bij Dow wordt de waterstof gevaloriseerd tot grondstof voor hoogwaardige producten van Yara en ICL-IP.
  • Door de inzet van Dow’s waterstof vermijdt Yara deels dat zij zelf waterstof moet produceren uit aardgas (methaan).
  • ICL-IP krijgt een voordeliger en veiliger levering van waterstof via een directe aanvoerleiding. Het transport van waterstof over de weg wordt hiermee tot 80% teruggedrongen.

Het project levert dus belangrijke winst op economisch, ecologisch en maatschappelijk gebied. Dat is de reden waarom de overheid het project ondersteunt met een Green Deal.

 • In dit project gaat het onder andere om het beschikbaar maken van de gasleiding voor transport van waterstof
 • en het wegnemen van belemmerende regelgeving

Op die manier wordt gezamenlijk gewerkt aan het mogelijk maken van groene groei.

GasUnie

  Marijke Kellner van Tjonger   http://www.gasunie.nl/    m.kellner.van.tjonger@gastransport.nl    06 11005578