Geïntegreerde micro-wkk’s als Virtual Power Plant

  • looptijd: 2006 - 2008
  • locatie: Groningen,
  • functie: (Groen) gas

Virtuele energiecentrale

Via dit demonstratieproject wil N.V. Nederlandse GasUnie de ontwikkeling en implementatie van de virtual power plant stimuleren.

In het project worden vijftien micro-warmtekrachtkoppelingsinstallaties (micro-wkk’s) – die verspreid door Nederland staan opgesteld – geïntegreerd tot een virtuele energiecentrale.

Deze virtual power plant stuurt de micro-wkk’s op afstand aan, waarbij constant rekening wordt gehouden met de actuele energievraag.

biogas, wkk, GasUnie, aardgas
Technologie ontwikkelt zich steeds verder, waardoor zeer efficiënt energieverbruik mogelijk wordt. Een voorbeeld is de HRe-ketel, die naast warmte ook elektriciteit levert. De elektriciteit die je zelf niet nodig hebt in je huishouden, wordt teruggeleverd aan het netwerk.
Als alle huishoudens zo’n mini-centrale op gas hebben, levert dit een enorme energiebesparing op. Alle energie uit aardgas wordt dan benut.
aardgas, bio-gas, smart grid, GasUnie, WKK, efficient
Een intelligent energienetwerk met meerdere aanbieders en een belangrijke rol voor aardgas.

Het geïntegreerd meenemen van de micro WKK heeft plaatsgevonden in Power Matching City.

De virtuele centrale is gebaseerd op een door ECN ontwikkeld softwarematig besturingssysteem, PowerMatcher genaamd.

Contactpersoon: Rob de Wolf
E. R.de.Wolf@gasunie.nl

Link naar de presentatie van gas in het grid

Partners: 

Het geïntegreerd meenemen van de micro WKK heeft plaatsgevonden in Power Matching City.

Informatie is beschikbaar op de PMC website www.powermatchingcity.nl

Wat er uit voortkomt is het Energy Matcher concept.

In het bijgevoegde document eindrapport vindt u alle deliverables van PMC.

GasUnie

  Marijke Kellner van Tjonger   http://www.gasunie.nl/    m.kellner.van.tjonger@gastransport.nl    06 11005578