WKO koelt Ricoh

 • looptijd: 2013 - doorlopend
 • locatie: 's-Hertogenbosch,
 • functie: Warmte
Geothermie koelt Ricoh
Omdat de vraag aan koude en warmte niet gelijk is, herstelt een vijver het evenwicht.

WKO voor Ricoh

In Den Bosch wordt Ricoh verwarmd en gekoeld door een geothermisch bodemopslag systeem.

 • In de zomer pompt het systeem het water uit de koude bron op en geeft het water de koude af aan het gebouw.
 • Vervolgens gaat dat water de warme bron in.
 • In de winter wordt het warme water opgepompt om zijn warmte af te geven aan het gebouw
 • En wordt het vervolgens weer naar de koude waterbron geleid.

Omdat de vraag aan koude en warmte niet gelijk is, herstelt een vijver het evenwicht.

Techniek

Warmte- en koudeopslag met vijf warme en vijf koude grondwaterbronnen op een diepte van 80 meter.

 • Via terreinleidingen gaat het opgepompte grondwater naar de energieruimten in de kelders van de gebouwen.
 • Hier wordt de energie overgedragen aan het gebouwsysteem met warmtepompen en verwarmingsketels.
 • De warmte en koude worden zo op de juiste temperatuur geleverd aan het gebouw.

Feiten

 • Techniek
  Warmte- en koudeopslag (WKO) met warmtepompen gecombineerd met gasketels.
 • Levering warmte
  40.000 GJ warmte- en koudeafname per jaar
 • Zakelijk
  7 klanten voor warmte en 8 klanten voor koude
 • Particulier
  1100 woningen
 • Projectorganisatie
  Ontwerp, realisatie, financiering, beheer, exploitatie en onderhoud worden volledig onder regie en verantwoordelijkheid van Ennatuurlijk uitgevoerd.
  B.V. Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier is partner

Partners: 

Ricoh wil zo duurzaam mogelijk ondernemen. Ze gebruiken intern steeds minder energie, maken minder kilometers en beperken en compenseren onze CO2 uitstoot.

Ook in de keten verbruikt Ricoh minder grondstoffen, stimuleren ze recycling en voeren ze duurzaam af.

100% duurzaam ‘eco-board’

Ricoh zet de nieuwe standaard voor duurzame reclame. Het billboard wordt 100% aangedreven door wind- en zonenergie.

Ricoh werkt hard aan het verkleinen van de ecologische footprint

 • In 2001 bereikte het bedrijf ‘Zero Waste to Landfill’
Geothermie koelt Ricoh

Ruim 250.000 kg CO2 -besparing per jaar

 • Warmte- en koudeopslag met vijf warme en vijf koude grondwaterbronnen op een diepte van 80 meter.
 • Via terreinleidingen gaat het opgepompte grondwater naar de energieruimten in de kelders van de gebouwen.
 • Hier wordt de energie overgedragen aan het gebouwsysteem met warmtepompen en verwarmingsketels.
 • De warmte en koude worden zo op de juiste temperatuur geleverd aan het gebouw.

Ennatuurlijk

  Bas van Golde   www.ennatuurlijk.nl    bas.van.golde@ennatuurlijk.nl    06 54354008