Geothermie Mol

  • looptijd: 2016 - 2019
  • locatie: Mol,
  • functie: Waterstof

Geothermie MolGeothermie komt beschikbaar voor 20.000 huishoudens in Mol (Belgie). Eerste co-generatiecentrale (warmte én elektriciteit) in Benelux. Daldrup-Smet is gestart met de tweede diepe boring gestart.

  • De eerste boring bereikte een diepte van 3 610 m en was een verticale boring.
  • Voor de tweede boring wil VITO dezelfde diepte bereiken maar dan schuin of ‘gedevieerd’.

Geothermie Doublet

Dankzij de tweede boring beschikt Mol over een productie- én een injectieput. Dit is de basis voor de bouw van een zgn. geothermisch doublet. Volgens de planning zal de bijkomende boring vier maanden duren,:

  • Eind juni 2016 nieuwe pompproef naar het geothermisch reservoir
  • September 2017 in gebruik name warmtenet

De geothermiebron heeft een temperatuur van 130°C. Hiermee zijn Mol en warmtenet Hengelo uitersten wat betreft brontemperatuur.

90 °C

Op basis van de voorbereidende studies verwacht VITO water met voldoende hoge temperatuur en debiet te vinden om minstens aan het eigen warmtenetwerk warm water te leveren van ongeveer 90 °C. en een retour van 40°C. Lees meer hierover onder ‘Wat hebben we ervan geleerd?

Elektriciteitsproductie tot 9 MW

Projectpartners

Vito Geothermie, Smet GroupDaldrup & Söhne AG

Subsidie: Efro Geothermie2020

Partners: 

Vito
Ben Laenen
T: +32 477 69 17 54
E: ben.laenen@vito.be
Geothermie Mol

Mol, 9 oktober 2017: twee jaar na de start van de proefboring naar 3 000 m diepte op de Balmatt-site in Mol vond hier vandaag de start plaats van de volgende fase, de geothermie­centrale. Want zoveel is ondertussen zeker, er zit toekomst in de Kempense ondergrond!

Met die boring willen de VITO-experten de aardlagen daterend uit het Devoon onderzoeken op hun geothermisch potentieel. Ook op het vlak van innovatief boren, om geothermie mogelijk te maken in geologisch minder geschikte gebieden, start VITO met een project.

Waterstof

VITO wil tevens CO2-captatie en waterstofproductie testen op de site waarna CO2 en waterstof met behulp van de beschikbare geothermische warmte en elektriciteit worden omgezet in nieuwe producten. Binnen enkele jaren kan hierdoor een aanzienlijke reductie van de CO2-uitstoot in Vlaanderen mogelijk zijn en kunnen zich nieuwe bedrijven in de regio vestigen.

VITO vraagt daarbij een wijziging van het gewestplan want op dit ogenblik zijn de gronden van de wetenschappelijke instelling (ruim 220 ha) ingekleurd als ‘nucleair’, terwijl VITO geen enkele nucleaire activiteit ontwikkelt of zal ontwikkelen.

Aanvoertemp. 90°C, retour 40°C

Op basis van de voorbereidende studies verwacht VITO water met voldoende hoge temperatuur en debiet te vinden om minstens aan het eigen warmtenetwerk warm water te leveren van ongeveer 90 °C. en een retour van 40°C. Het temperatuurverschil van 50°C zorgt ervoor dat elke liter water in het net, heel veel warmte bevat. Daardoor kunnen de leidingen en pompen veel kleiner en dus goedkoper zijn dan bij een net op lage aanvoertemperatuur.

Je zou verwachten dat bij zo’n hoge aanvoertemperatuur, het warmteverlies groot is maar als je eraan rekent blijkt dat niet zo te zijn. Het veel kleiner wandoppervlak van de leidingen compenseert de hogere temperatuur in de rekensom.

VITO’s Balmatt-site kan 4de grootste geothermiecentrale van Europa worden (dinsdag 06 februari 2018)

Raad van bestuur onderzoekscentrum VITO heeft beslist om door te gaan met de tweede boring. “Het reservoir blijkt meer potentieel te hebben dan de meest waarschijnlijke aannamelijk werd gehouden.”

“Zoals de stoomwolk tijdens de pompproef al liet vermoeden, klopten de berekeningen van onze experten en heeft de proefboring een warmwaterreservoir in de Kolenkalk bereikt, laat het centrum weten.

“Het reservoir blijkt zelfs meer potentieel te hebben dan de meest waarschijnlijke aanname van de onderzoekers”, aldus VITO. De raad van bestuur heeft op 16 februari 2017. dan ook beslist om door te gaan met de tweede boring.

Het centrum gaat er van uit dat de beide putten in productie en continu bedrijf een thermisch potentieel van 15 tot 17 MWth en een elektrisch potentieel van meer dan 1,5 MWel kunnen genereren.

“Een volledige geothermiecentrale – gebaseerd op 6 putten – zou dus meer dan 5 MWel kunnen leveren.” Daarmee zou de Balmatt-site de vierde grootste geothermiecentrale uit Europa worden.

Naast warmte ook elektriciteit

Na de realisatie van de tweede boorput will het onderzoekscentrum een warmtewisselaar installeren samen met een eerste ORC (Organic Rankine Cycle).

Met deze opstelling zal het nagaan of elektriciteitswinning haalbaar is. Daarnaast zal de continue werking van de beide putten de onderzoekers toestaan om temperatuur en debiet over een langere periode (maanden) te volgen. De warmtelevering aan VITO-SCK zal vanaf de zomer van 2017 kunnen gebeuren.

Dit is nog maar het begin

Indien de parameters na de tweede boring even veelbelovend zijn, dan zouden de inwoners van Mol en Dessel de kans kunnen krijgen om hun woning te verwarmen aan ca. 120 euro/maand gedurende de komende 20 jaar voor een gemiddelde woning met een warmtegebruik van 23 MWth.

Dat komt overeen met de huidige lage energiefactuur, die echter afhankelijk is van de prijsschommelingen op de globale olie- en gasmarkt, én van het aanbod van weersafhankelijke hernieuwbare energie.

“Om dit te realiseren voor het gehele gebied van de Antwerpse en Limburgse Kempen, zo’n 45 gemeenten en ca. 900.000 inwoners, is overleg met de Vlaamse regering nodig, onder meer voor het voeren van een slim concessiebeleid en de wijziging van de huidige EPB-regelgeving”, zegt gedelegeerd bestuurder Dirk Fransaer.

Experts verwachten dat met het volledige plan kan worden voorzien in de opwekking van groene elektriciteit die meer dan 10% van de Vlaamse elektriciteitsproductie dekt. Dit betekent dat de CO2-uitstoot van Vlaanderen onmiddellijk zou dalen met 2 Mton CO2.

De onderzoekers zijn er bovendien van overtuigd dat de luchtkoeling van de ORC kan worden gebruikt voor massale en goedkope CO2-captatie. VITO heeft in dit domein reeds een patent aangevraagd en werkt samen met Thomas More aan een demo-installatie.

Het onderzoeksinstituut voert naar eigen zeggen “ook besprekingen met bestaande bedrijven over de implementeerbaarheid van een CO2-captatiesysteem. En er zijn gesprekken met mogelijke afnemers van CO2.”

Bron: Engineeringnet.be

 

 

Projecten waar Vito nog meer bij betrokken is:

VITO

  Ben Laenen   https://geothermie.vito.be/nl    ben.laenen@vito.be    +32 14 33 56 38