Geothermie Vierpolders

 • looptijd: 2015 - 2016
 • locatie: Vierpolders,
 • functie: Warmte

Geothermie Vierpolders is een gezamenlijk project van 8 glastuinbouwbedrijven in de gemeente Brielle. Doel is om te voorzien in de warmtevoorziening van de kassen.

Hydreco GeoMEC is projectmanager en mijnbouwkundig operator voor dit initiatief.

80°C op 2.200 meter

De ondergrond in het glastuinbouwgebied rond Brielle is bijzonder geschikt voor de toepassing van geothermie. Op 2200 meter diepte bevindt zich een poreuze zandlaag met water van ongeveer 85 graden.

Om de warmte uit dit water te benutten, worden twee bronnen geboord (doublet):

 • 1 om het warme water omhoog te pompen
 • 1 om het koude water terug te pompen (injectieput)
 • De toepassing van aardwarmte op deze schaal is uniek voor Nederland

Vierpolders in cijfers

 • 50 ha deelname
 • Diepte aardwarmtebron: 2200 meter
 • Duurzame warmtecapaciteit: 45MW
 • Vermeden fossiele brandstof: 17.000.000 m3 aardgas

Gas als nevenproduct

In dit project gaan we het gas dat meekomt met het warme water inzetten als extra energiebron in het project. Direct bij de bron scheiden wij het gas van het water, zodat dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden als voeding voor een ketel.

Meer over dit project is terug te vinden op www.aardwarmtevierpolders.nl.

Projectpartners

Hydreco GEomec, StedinGlobeplant, Islandplant BV, Young Grow, Kwekerij Nederpelt BV, Kwekerij Noordermeer, Tabos Eco BV, Tabos Aubergine BV, Vitensa, Voort Brielle Kwekerij BV

Kennisagenda Aardwarmte

Eind 2014 zijn LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken (EZ) met partijen uit de keten de kennisagenda aardwarmte gestart.

 • Vanuit het programma Kas als Energiebron zetten LTO Glaskracht en EZ daar € 500.000 per jaar voor in.
 • Samen met de € 450.000 vanuit het bestaande EZ-programma met TNO, is daarmee bijna € 1 miljoen per jaar beschikbaar voor de kennisontwikkeling van aardwarmte.

Kennisagenda Aardwarmte.

De derde call voor de Kennisagenda Aardwarmte is 30 april 2016 verstuurd aan verschillende partijen binnen de geothermiesector: onderzoeksinstellingen, adviesbedrijven, contractors en management- en engineering bedrijven.

Subsidie: UKR, EFRO en de regeling SEI. Risico's dekken voor Aardwarmte. In de voorfase van dit project is subsidie verkregen vanuit het "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling" onder regeling SBI (Samenwerking bij Innovatie).

Partners: 

Geothermie Vierpolders

Na vele jaren studeren, plannen maken, plannen herzien, projectteam opbouwen, projectteam afbouwen en nog eens opbouwen, is het ons gelukt om een tweetal succesvolle aardwarmteboringen te voltooien in Vierpolders! Samen met de tuinders in Vierpolders, hebben we een intensief traject doorlopen om het project voor te bereiden en uit te voeren. Het resultaat mag er zijn.

Het project heeft als doel om geothermische warmte, oftewel aardwarmte, te leveren aan 9 tuinbouwlocaties.

 • Er zijn 2 putten geboord naar een goede doorlatende geologische laag op een diepte van ongeveer 2.200m
 • De temperatuur van het water is hier circa 82°C
 • In het water zitten van nature opgeloste gassen waaronder methaan
 • Het gas wordt gescheiden van het water met behulp van een gasscheider
 • De warmte uit het water wordt met een set van warmtewisselaars overgedragen op een distributienet waardoor de warmte wordt vervoerd naar de tuinders
 • Het afgekoelde water wordt weer terug gebracht in de geologische laag waaruit het ook is gewonnen
 • Ook het gas wordt in een gasketel omgezet naar warmte. In totaal is het systeem goed voor circa 15 MWth.

Projectpartners

Stedin, Hydreco GEomec en acht tuinbouwbedrijven

 

 • De tuinders zijn aandeelhouder in het project en gaan de warmte afnemen.
 • Hydreco Geomec is projectmanager en operator van het project.
  • Dat houdt in dat Hydreco Geomec verantwoordelijk is voor alles wat te maken heeft met de ondergrond: de putten, het boorterrein, de installaties.
  • Ook zijn we verantwoordelijk voor de besturing die verband houdt met de productie van warm water uit de aardwarmteputten en de rapportages en communicatie richting het bevoegd gezag.

Naast het project in Vierpolders is Hydreco GEomec ook projectmanager in het project Trias Westland en ontplooien ze in Noord-Brabant en Zuid-Holland een aantal projectinitiatieven.

Zowel voor voor de tuinbouw, als geothermische warmte levering aan bestaande stadsverwarmingsnetten en industrieën.

Eind juni 2015 stond de boortoren van circa 50 meter hoog in het landelijke gebied van Vierpolders.

 • Na alle veiligheidscontroles is de boring van de eerste put begonnen.
 • En nog indrukwekkender was het moment dat er warm water uit de eerste put kwam.
 • In eerste instantie met een heel beperkt debiet, stap voor stap opbouwend naar hogere debieten.
 • De boortoren is gereed en de laatste grote installaties zijn in het pomphuis geplaatst.
 • Vanaf eind 2015 is Hydreco Geomec verantwoordelijk voor de bediening, het technisch beheer en de monitoring van de geothermische installatie.
 • Om het warme water in de aardkorst, op circa 2 km diepte, te bereiken worden buizen aangelegd voor een circulatiesysteem.
 • Na gebruik van het warme water gaat het afgekoelde water terug om de bodemdruk op peil te houden. Dit voorkomt bodemverzakkingen.
 • Vaak krijgen boorinstallaties hun elektriciteit van dieselaggregaten, maar dit vonden de tuinders te belastend voor het milieu en de woonomgeving.
 • Bij Stedin werd daarom voor het boorproces een extra zware tijdelijke stroomaansluiting aangevraagd.
 • Nadat het boren was afgelopen, is de aansluiting in capaciteit gehalveerd om als stroomvoorziening te dienen voor het centrale pompstation van het aardwarmtesysteem.
 • Deze verduurzaming betekent voor Stedin minder gasleverantie via hun netwerk

 

Hydreco GEomec

  Saskia Hagendoorn   hydreco.nl    saskia.hagedoorn@hydreco.nl    +31 (0)6 19266072