GG – Green Grid

  • looptijd: 2013 - 2015
  • locatie: Sint-Oedenrode ,
  • functie: (Groen) gas

Green Grid (GG): towards an integrated approach for the horticultural sector.

Veel ontwikkelingen op het gebied van smart grids zijn gericht op een duurzame energievoorziening en één energiedrager.

Het Green Grid project richt zich op een integrale aanpak van warmte-, elektriciteits-, groen gas-, CO2- en afvalstromen in de tuinbouwsector.

GG

Het project houdt dus rekening met meerdere energiedragers en bedrijfsstoffen in de tuinbouwsector en hun onderlinge verbanden. Bijvoorbeeld:

  • bioafval, dat wordt omgezet in duurzame energie (biogas)
  • CO2 voor bemesting

Projectpartners

C4S, Wayland Developments, Axians, Royal Haskoning DHV, BAMLIME Energy

Subsidie: TKISG02021

Partners: 

Green Grid GG

Commodities Web

An integrated and large-scale approach to conventional energy generation, sustainable energy generation and the processing of additional raw materials. The ultimate costs for the users of this ‘Commodities Web’ must be comparable with conventional (fossil) solutions. The technology will be more widely applicable than in greenhouse cultivation alone. The project demonstrates the link between the Green Grid with other environments, for example industry or housing estates.

Een geïntegreerde en grootschalige aanpak van conventionele energieopwekking, duurzame energieopwekking én de generatie c.q. verwerking van bijkomende bedrijfsstoffen wordt gerealiseerd, de uiteindelijke kosten voor de gebruikers van dit ‘Commodities Web’ vergelijkbaar zijn met conventionele oplossingen.

Zakelijk & Techniek

Naast de technische ontwikkeling is de zakelijke ontwikkeling van het Green Grid van groot belang.

Een geïntegreerde aanpak is het beste mogelijk wanneer alle installaties in handen zijn van één partij die de levering van commodities aan de gebruikers als dienst in de markt zet.

Behalve een goed technisch begrip, vergt dit tevens een uitgekiend financieel ontwerp van de dienst waarbinnen systeemontwerpers, dienstverleners én financiers intensief samenwerken om tot een optimale business case te komen voor de volledige levensduur van het Commodities Web met Green Grid.

Overigens is de technologie niet beperkt tot de toepassing in de glastuinbouw. Het is goed denkbaar, en dat zal ook in het project worden gedemonstreerd, dat andere type entiteiten, bijvoorbeeld industrieën of woonwijken, met het Commodities Web met Green Grid gekoppeld kunnen worden.

C4S group

  Robert Kreeft   www.c4sgroup.eu/over-c4s/    robert.kreeft@c4sgroup.eu    06 38322933