Goeree Overflakkee wordt een energy island

  • looptijd: 2017 - 2021
  • locatie: Middelharnis,
  • functie: Waterstof

Energy Island Goeree OverflakkeeGoeree Overflakkee heeft de ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn. Berekeningen tonen aan dat ze dit ruimschoots halen.

In 2020 is Goeree Overflakkee meer dan 120 procent energieneutraal.

‘groene’ waterstofprojecten

Van het overschot aan hernieuwbare elektriciteit kan ‘groene’ waterstof geproduceerd worden. Waterstof gaat een belangrijke rol vervullen in de energietransitie, zowel in de energiehuishouding, de mobiliteit als verduurzaming van grondstoffen in de landbouw en industrie.

Goeree Overflakkee is door de provincie Zuid-Holland aangemerkt als proeftuin voor onder andere diverse innovatieve ‘groene’ waterstofprojecten. Uit onderzoek blijkt dat een ‘groene’ waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee kansrijk is.

H2G-O

De ‘groene’ waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee is een interessant voorbeeld op nationaal niveau. Ruim vijfentwintig nationale en internationale partijen tekenen op vrijdag 8 december 2017 het allereerste regionale ‘GROENE’  waterstofconvenant. Het convenant draagt de naam: Convenant groene waterstofeconomie Zuid-Holland: proeftuin Energy Island Goeree-Overflakkee (H2G-O). De partijen zetten zich in om economische kansrijke projecten te onderzoeken en waar mogelijk te realiseren via een programmatische aanpak.

Projectpartners

Provincie Zuid-Holland, gemeente Goeree-OverflakkeeSiemens, Yara, Gasunie, Stedin, Connexxion, Havenbedrijf Rotterdam, Hyundai en Toyota en het H2Platform

Subsidie: Zuid-Holland heeft 1,8 miljoen euro gereserveerd om de uitvoering van H2G-O mogelijk te maken.

Partners: 

Energy Island Goeree Overflakkee

WaterstofConvenant getekend op 8 dec 2017