Goese Proeftuin: Nieuwbouwwijk met warmtenet

 • looptijd: 2013 - 2016
 • locatie: Goes,
 • functie: Warmte

In de Goese Proeftuin worden slimme energieconcepten beproefd om de energielasten voor bewoners te beperken. 

Doel: bewonerslasten optimaliseren op lange termijn door warmtevoorziening en energievoorziening te verslimmen door investeringen en verslimmen v/h net.

In de proeftuin in Goes West, die bestaat uit 78 bestaande woningen en 80 nog te bouwen woningen, staat het energiegebruik van de klant centraal.

 • In de huizen worden goed doordachte warmtevoorzieningsystemen, inclusief warmte-opslag (IJs van Columbus), slimme meters, energiemonitoring en actieve netcomponenten geinstalleerd. De energiemonitoring geeft de bewoner inzicht in zijn verbruik en gedrag.
 • In de proeftuin wordt ook gekeken naar het slimmer omgaan met warmte. Onderzocht wordt of het mogelijk is de warmtepompen te activeren op basis van de beschikbaarheid van voordelige energie. Dit levert een kostenbesparing op.
 • Een ander element is het onderzoek van het opslaan van elektriciteit en het werken met een slimme transformator die het mogelijk maakt elektriciteit terug te leveren die is opgewekt via zonnepanelen of windturbines

Het project is onderdeel van het Smart Energy Collective (SEC) en wordt mede mogelijk gemaakt vanuit het Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN).

Smart Energy Collective (SEC)
Smart Energy Collective gaat de toepassing van intelligente energiesystemen concreet in praktijk brengen op vijf locaties, bij vijf verschillende soorten gebruikersgroepen, verspreid over Nederland. Zo ontstaat een realistisch beeld van hoe de slimme netten en diensten zich in verschillende omstandigheden gedragen.

Het project is onderdeel van het Smart Energy Collective (SEC) en wordt mede mogelijk gemaakt vanuit het Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) van de RVO.

Samenwerkende partners in dit project zijn: StedinABB, EssentHeijmans en KPN

De vijf projecten zijn:

 1. Heerhugowaard: Stad van de Zon
  een woonwijk met een gas- en elektrische infrastructuur
 2. Goese Proeftuin: Nieuwbouw met warmtenet
  een woonwijk met een ‘district heating’ systeem
 3. Gorinchem: Nieuwbouw ‘all electric’
  een ‘all-electric’ woonwijk
 4. Industriegebied (Haarlemmermeer)
  industrie (kleine en middelgrote bedrijven)
 5. Smart Offices
  kantoren

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking tussen Woningstichting RWS,  DELTA NetwerkgroepFifthplay  en projectmanagementbureau Marsaki

Betrokken wetenschappers

Partners: 

nog te onderzoeken

 • Demand side respons gaat pas over lange tijd renderen
 • Geen/weinig variabele prijzen

Enduris

  Arjen Jongepier   www.enduris.nl    ajongepier@enduris.nl    0113-741590