GridFriends, drijvende CO2-neutraal woonwijk

 • looptijd: 2017 - 2019
 • locatie: Amsterdam,
 • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

GridFriends werkt samen met Schoonschip Amsterdam aan de bouw van een CO2-neutrale drijvende woonwijk van Europa. Met hun verregaande ambities willen Schoonschip en Grid Friends omliggende woonwijken inspireren op het gebied van ecologische en sociale duurzaamheid. 

GridFriends

De Amsterdamse drijvende woonwijk is samen met een CO2-neutraal wooncomplex in Keulen onderdeel van het onderzoeksproject Grid Friends.

Doel van het project

Het uitwisselen van hernieuwbare energie tussen huishoudens via het project Schoonschip. Door vraag en aanbod te coordineren, moet de hele buurt energieneutraal worden.

Next step

Ontwikkelen en implementeren van kennis over een smart energy system voor het Schoonschip project.

GridFriends, drijvende CO2-neutraal woonwijk
De Amsterdamse drijvende woonwijk is samen met een CO2-neutraal wooncomplex in Keulen onderdeel van het onderzoeksproject GridFriends

Wijk wekt energie op, slaat op een deelt met de wijk

Samen hebben ze als doel het zetten van een nieuwe standaard voor duurzame stedelijke vernieuwing. Om deze ambitie waar te maken, wordt medio 2017 een smartgrid geïmplementeerd in de lokale woongemeenschappen. Zo kunnen bewoners energie zelf flexibel opwekken, opslaan en delen.

 • De wijk zal ruimte bieden aan 46 huishoudens en één collectieve gebruikersplek, op 30 waterkavels
 • De eerste waterwoningen worden in 2017 opgeleverd
 • Zo ontstaat tussen 2017 en 2019 de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa, met in totaal 46 huishoudens en iets meer dan 100 bewoners

Virtuele energiecentrale

Binnen GridFriends is het smartgrid ontwikkeld. Verschillende energiesystemen zijn samengevoegd tot één virtuele energiecentrale, die alle services biedt van een centraal productiesysteem. Met het smartgrid kan Schoonschip een elektriciteitsnet in eigen beheer starten en kunnen bewoners lokaal voorzien in de energievraag en -aanbod.

1 integraal systeem voor Amsterdam

Gridfriends wil een integraal systeem ontwikkelen dat past bij de structuur van de stad Amsterdam.

De duurzame woongemeenschappen in Amsterdam en Keulen draaien als pilots mee in het onderzoeksproject van GridFriends.

Het doel van Grid Friends is om de transitie naar duurzame energie in Europa te versnellen. Door samen te werken met lokale woongemeenschappen wordt ervaring opgedaan waarmee andere stedelijke gebieden verduurzaamd kunnen worden.

Daarnaast wil Grid Friends laten zien dat bewoners een cruciale rol spelen in de transitie naar 100% schone energie.

Video

Projectpartners

Subsidie: ERA-Learn 2020

Partners: 

GridFriends, drijvende CO2-neutraal woonwijk

De komende jaren volgt een groep wetenschappers, verenigd in consortium GridFriends, het smart grid in detail. In mei 2017 presenteren zij hun eerste wetenschappelijke publicatie tijdens de 16e International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS 2017).

De publicatie gaat dieper in op een fundamentele vraag rondom ons smart grid: als energiecoöperatie willen we onderling energie gaan verhandelen.

In die onderhandeling spelen allemaal issues mee:

 • kosten
 • duurzaamheid
 • gemak

GridFriends wil een systeem ontwikkelen waardoor energielevering in de wijk makkelijk wordt.

 

 

 

 

 

Simpel gesteld geldt: Hoe meer het systeem zou weten over alle bewoners, hoe efficiënter het kan worden ingericht. Denk aan de waarde die ieder van ons hecht aan kostenbesparing, autarkie en samenwerking. Maar de vraag is ook hoeveel informatie kan worden ingewonnen zonder de gebruiker onnodig lastig te vallen. En in hoeverre al die aspecten uiteindelijk relevant zijn.

Besluitvormingsmodel

In de publicatie presenteren de onderzoekers een besluitvormingsmodel, dat inzichtelijk maakt welke vragen belangrijk zijn om te stellen, om te komen tot een optimum aan waarde voor het systeem.

Klik hier voor het volledige wetenschappelijke artikel.

 • De waterwoningen zijn zeer goed geïsoleerd (EPC = maximaal 0) en worden niet aangesloten op het aardgasnet.
 • Voor de verwarming zorgen 30 warmtepompen die warmte aan het water van het kanaal onttrekken en er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van passieve zonnewarmte.
 • Het tapwater wordt verwarmd met behulp van zonneboilers en warmtepompen; alle douches zijn voorzien van een installatie om warmte terug te winnen (WTW).
 • We wekken onze eigen elektriciteit op met 500 zonnepanelen. Elke woning heeft een grote accu waarin tijdelijke overschotten kunnen worden opgeslagen.
 • Alle woningen zijn aangesloten op een gezamenlijk smartgrid. Dit grid stelt ons in staat elektriciteit onderling slim uit te wisselen. Met 46 huishoudens krijgen we slechts één aansluiting aan het landelijke energienet.
 • Er komt een gescheiden stroom voor de afvoer van grijs water (uit vaatwasser, wasmachine) en zwart water (uit toilet). In een pilot in samenwerking met Waternet wordt het zwarte water op termijn afgevoerd naar een bioraffinaderij, om het te vergisten en om te zetten in energie.
 • Alle woningen krijgen een groen dak dat minimaal 1/3 van het dakoppervlak moet beslaan.