Groen Gas Booster

 • looptijd: 2015 - 2027
 • locatie: Wijster,
 • functie: (Groen) gas

Netwerkbedrijf Enexis, landelijk gasnetbeheerder GasUnie Transport Services (GTS) en afvalverwerker Attero hebben op 10 juni 2015 de overeenkomst getekend voor de start van een unieke pilot om grootschalige groengasinvoeding te faciliteren; de Groen Gas Booster.

Deze compressor verbindt het grote regionale aanbod van groen gas met de landelijke vraag.

De Groen Gas Booster wordt hiervoor gerealiseerd nabij de groengasproductielocatie van Attero in Wijster (Drenthe).

Met het faciliteren van grootschalige groengas-productie leveren Enexis, GTS en Attero een belangrijke bijdrage aan de duurzame energietransitie

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Nederlandse GasUnie, Afvalverwerkingsbedrijf Attero en Enexis.

Partners: 

raakpro

Aanzienlijke vergroting van het afzetgebied van het door Attero geproduceerde gas. Hierdoor gaat er minder gas verloren en maakt dit de businesscase voor grootschalige groen gas productie mogelijk.

Omdat dit de eerste Groen Gas hub van Nederland is, heeft dit project veel nieuwe inzichten opgeleverd met betrekking tot de aanleg en beheer toekomstige ruw biogasleidingen.

 • De techniek voor een groen gas booster is bekend en betrouwbaar.
 • De huidige regelgeving voorziet nog niet in de inzet van Groen Gas Boosters
 • Groen Gas Boosters is in bepaalde gevallen noodzakelijk om de benodigde hoeveelheid groen gas te produceren en zo werkelijk bij te dragen aan de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen
 • Aanleg, onderhoud en beheer van ruw biogas infrastructuur door Fudura.
 1. Voorbeeld voor aanpak capaciteitsknelpunten decentrale gasproductie
 2. Voorstel aanpassing regelgeving
 3. Technisch ontwerp Groen Gas Booster
 4. 12 km lange ruw biogasleiding van biogasproducent Kloosterman in Nieuweroord naar afvalverwerker Attero in Wijster.

Enexis BV

  Ton van Cuijk   enexis.nl    Ton.van.Cuijk@enexis.nl    +31 (0)6 466 306 14