Groen Gas uit afval

  • looptijd: 2012 - doorlopend
  • locatie: 's-Hertogenbosch,
  • functie: (Groen) gas

Groen Gas uit afval: afvalverwerkers, rioolwaterzuiveringen en agrarische bedrijven produceren allemaal methaanrijk biogas, wat enkel zeer lokaal ingezet kan worden.

Dit gas kan ook breder nuttig worden ingezet door het om te vormen tot groen gas en terug te leveren aan het gasnet.

Afval als grondstof

De groen gasproducenten die aangesloten zijn op het netwerk van Enexis produceren jaarlijks 35 miljoen kuub groen gas. Voldoende voor de gasbehoefte van ruim 25.000 huishoudens.

Locaties

Groningen, Tirns, Assen, Wijster, Tilburg, Well, Dinteloord, Waalwijk

Partners: 

Klaar voor Groen Gas
  • 35 miljoen m3 groen gas/jr
  • regionale werkgelegenheid
  • significante CO2 reductie door verdringing grijs gas

Groen gas produceren kan veilig, betrouwbaar en rendabel. Groen Gas heeft de potentie om een forse bijdrage te leveren aan de energietransitie

Enexis BV

  Ton van Cuijk   enexis.nl    Ton.van.Cuijk@enexis.nl    +31 (0)6 466 306 14