Groen WarmteNet Limburg

 • looptijd: 2016 - 2020
 • locatie: Sittard,
 • functie: Warmte

500 huishoudens in de gemeente Sittard-Geleen en 9 bedrijven worden in 2017 aangesloten op Het Groene WarmeNet. Later volgen aansluitingen in de gemeenten Stein en Beek. Uiteindelijk moet het duurzame warmtenet jaarlijks 26 miljoen kubieke meter gebruik aan aardgas en 47.000 ton aan CO2-uitstoot besparen.

Limburg warmtebronnen

Het beoogde warmtenet bestaat uit zeven gebieden met twee warmtebronnen. Bronnen zijn de Biomassa Energiecentrale Sittard(BES) en bedrijventerrein Chemelot, waar de keus viel op petrochemisch bedrijf SABIC

Volgorde van ontwikkeling aanpassen aan beschikbaarheid bron Twee warmtebronnen:

 1. Bio Energiecentrale Sittard (BES)
  1. Energiecentrale op basis van een Organic Rankine Cycle (ORC) techniek
  2. Input: ≈25.000 ton integraal groenafval
  3. Output: 8.700 MWh stroomproductie 190.000 GJ warmte, waarvan:
   1. 60.000 GJ voor de wijk Hoogveld (1.100 woningen)
   2. 10.000 GJ voor Vixia
 2. Restwarmte Chemelot
  1. restwarmtebron (9,8 MW) uitkoppeling in naftakraker
  2. Prognose afzet 141.000 GJ

Scope

 • 800TJ
 • Investeringsomvang 80-100 miljoen
 • Investeringsperiode 2013 tot 2023
 • Omzet 8.500.000 €/jr.
 • Afzet 800.000 GJ/jr.
 • 10.000 woonequivalenten
 • 81 MW piekvermogen
 • 20 miljoen EV Rest lenen

Uiteindelijk doel

 1. Besparing: 26 miljoen m3 aardgas besparing
 2. Reductie 47000 ton CO2 uitstoot
 3. Levering 800 TJ aan restwarmte aan 3 gemeenten

Projectpartners

Driven by Values, gemeente Sittard-Geleen, Utility Support Group (USG) B.V., de Biomassa Energiecentrale Sittard(BES), woningcorporatie ZOwonen, Ennatuurlijk

 

Subsidie: RVO, UKP, ELENA, BSA (green deal), SDE+

Partners: 

Groen WarmteNet Limburg

Subsidies
De overheid was toeschietelijker in financiering dan de banken. Voor het oorspronkelijker plan van een warmtenet met een jaarafname van 800 terajoule was een investering van 80 tot 100 miljoen euro nodig. Daarvan konden de betrokken partijen 20 miljoen euro in eigen vermogen voorzien, de rest moest worden geleend.

Stap voor stap
Oplossing was om risico-arm te gaan ontwikkelen, ‘stapje voor stapje dus’. Stap voor stap is ook hoe Ennatuurlijk de aanleg van Het Groene Net aanpakt.

De warmte voor het WarmteNet is van duurzame oorsprong. Voor de eerste fase kan de warmte voor 80 procent uit de biomassacentrale in Sittard (BES) komen.

De centrale is het schoolvoorbeeld van een duurzame bron: alles wordt hergebruikt:

 • groenafval wordt verbrand voor de opwekking van elektriciteit en warmte
 • de vliegas wordt geleverd aan de cementindustrie
 • voor de verbranding onbruikbare fractie van het groenafval voert de BES af naar een composteerbedrijf

Geleerde lessen tijdens de voorbereiding:

 • Voortrekkersrol overheid nodig tijdens de eerste fase (ook financieel)
 • Zoek partij met lange termijnvisie en benodigde competenties
 • Ontwikkel gezamenlijke business case op transparante wijze
 • Samenwerking (alle) partijen gericht op echte win win
 • Manage proces en project: iteractief ontwikkelen, risicoarm groeien
 • Aandacht voor alle stakeholders ivm draagvlak, betrokkenheid en besluitvorming
 • Drive, geloof, commitment en doorzetten als het moeilijk is

Presentatielink

Vanuit de bron langzaam ontwikkelen totdat je het volgende net bereikt en dat verbindt.

Houd je dat principe voor ogen, dan wordt de ontwikkeling van een warmtenet wat simpeler, met de gebieden en restwarmteleveranciers in het net als een reeks kralen die aan elkaar geregen worden tot een ketting.

Ennatuurlijk paste de volgorde van ontwikkeling aan de beschikbaarheid van de warmtebronnen aan, wat de afhankelijkheden verkleint en de bouwtijd verkort.

 1. Nummer één is de BES
  Ennatuurlijk werkt nu aan ‘kraal één’: de BES, de nabijgelegen Sittardse wijk Hoogveld en het daartussen gelegen ketelhuis van Ennatuurlijk. Afnemers zijn:

  1. een woonwijk met 67 aangesloten woningen
  2. een kantoor
  3. drie flats
  4. een verzorgingshuis
  5. nieuwbouwcomplex Ligne
   Totaal goed voor 30.000 gigajoule (GJ) aan warmte, 3200 GJ aan koude en 2,5 kilometer aan leidingen. Deze eerste kraal is verder opgesplitst in drie fasen. We zijn nu bezig met fase één van kraal één. Zo houden we het klein maar overzichtelijk. We laten ook aan de bank zien dat we kunnen bouwen: het bedrijf staat, de producent, klanten en afnemers hebben we. Dat geeft vertrouwen.
 2. Nummer twee wordt het Chemelot-terrein
 3. Ook is uitbreiding mogelijk in drie aangrenzende gebieden met bestaande bouw.
  De volgende stap is de uitkoppeling van de restwarmtebron SABIC en respectievelijk kraal 2, 3A en 5.
 4. Op deze manier zet Ennatuurlijk samen met de betrokken gemeenten door naar kraal 6 en 7 om uiteindelijk richting 2020 twee netten aan elkaar te koppelen tot één groot Groen WarmteNet.

Toen we deze volgorde vaststelden begon het te leven. Niet in één keer een warmtenet ontwikkelen, maar in stukjes, beheersbaar. Die aanpak past ook goed bij de risico-arme ontwikkelingsstrategie van Ennatuurlijk, waarbij inkoop- en verkoopvolumes contractueel worden zeker gesteld voordat geïnvesteerd wordt.

Lessons learned Arcadis

 • Meer ruimte nodig op het dak voor koeling
 • Architectonisch ontwerp afstemmen op plaatsing apparatuur op het dak kan kosten akoestisch scherm verkleinen/voorkomen
 • Vroegtijdig afstemmen
  • benodigde ruimte (technische ruimte, invoerruimten, onderstations, afleverstations, traforuimte)
  • Leveringsvoorwaarden (temperatuurtrajecten, regeling, waterkwaliteit, etc.)
 • Mogelijke verontreinigingen HGN bij opstart
 • De eerste schop voor de aanleg van het net ging op 9 december 2016 de grond in.
 • Ook werd een bedrijfsspecifieke afspraak (BSA) ondertekend door betrokkenen van het ministerie van Economische Zaken, de provincie Limburg en de Utility Support Group, dat verantwoordelijk is voor de levering van utilities aan Chemelot-bedrijven.

Ennatuurlijk

  Bas van Golde   www.ennatuurlijk.nl    bas.van.golde@ennatuurlijk.nl    06 54354008