HarvestaGG

  • looptijd: 2014 - 2016
  • locatie: Lelystad,
  • functie: (Groen) gas

Met gras bioLNG produceren en afzetten in de mobiliteitsector (vrachtwagens).

Harvestagg

Het Harvestagg green goods concept is gebaseerd op het verwerken van plantaardige biomassa tot hoogwaardige duurzame groene producten.

Doormiddel van persen, fermenteren en droogvergisten van biomassa produceren wij een hoogwaardig brijvoeder voor varkens en kippen, biogas of Bio-LNG,CO2  en een hoogwaardige plantaardige meststof.

Het speciaal geteelde gras en andere biomassa zoals berm en natuurgras wordt door trekkers met ophaalwagens naar de Green Goods farm getransporteerd.

Het Harvestagg gras wordt geperst. Het eiwit en koolhydraat rijke sap wordt gefermenteerd en afgenomen door een veevoeder fabrikant die er hoogwaardig regionaal geteelde brijvoeder voor varkens van maakt. Dit hoogwaardige product is een uitstekende sojavervanger.

De perskoek wordt gemixt met de berm en natuurgrassen of met gekuild gras waarna het ongeveer 21 dagen in een droogvergister verblijft. Hier worden de koolhydraten omgezet in methaangas en CO2. Dit biogas wordt opgewaardeerd tot groengas of bio LNG en CO2 voor glas en tuinbouw.

Pellets

Het digistaat wat uit de vergisters komt wordt vervolgens gecomposteerd en kan worden afgezet als veenvervanger. Bovendien perst Harvestagg pellets van deze mineralenrijke compost waarna het terug wordt gebracht als meststof op het land.

Wanneer deze meststof terug gebracht wordt op de percelen waar het Harvestagg gras vanaf kwam, creëren we een gesloten kringloop waarbij geen mineralen verloren gaan.

 

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met GasUnie, Gemeente Ter Apelkanaal en HarvestaGG

Contactpersoon: Hansch van der Velde
E: B.M.van.der.Velde@gasunie.nl

Partners: 

GasUnie

  Marijke Kellner van Tjonger   http://www.gasunie.nl/    m.kellner.van.tjonger@gastransport.nl    06 11005578