Heatmatcher – Multi commodity matching

 • looptijd: 2011 - 2014
 • locatie: Delft,
 • functie: Warmte

EFRO Heatmatcher Aanverwante projecten: FP7 E-HUB en KIC EIT ICTlabs HEGRID

In dit project wordt de Heat Matcher, een innovatieve regeling voor duurzame energiesystemen, ontwikkeld en beproefd. De Matcher regelt op maximale benutting van duurzame warmte.

Doel

 • Energie besparen bij het verwarmen/koelen van gebouwen
  Besparingspotentieel ~4%
 • Door zo efficiënt mogelijk om te gaan met duurzame energiebronnen

Verwachte resultaten

 • Een zelf-optimaliserende gedistribueerde besturing
 • T.b.v. warmtesystemen met duurzame energiebronnen
 • Beproefd op twee locaties

Vervolgprojecten

 • opschaling (wijk, warmtenetten)
 • verbreden (microCHP, PV)

Link naar presentatie

Heatmatcher

Het betreft hier een VP EE (Vraaggestuurd Programma Energie Efficiëntie) subsidieproject uitgegeven door TNO.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking tussen TNO en Enexis.

Betrokken wetenschappers

Edwin Matthijssen M.Sc
E. edwin.matthijssen@tno.nl

Partners: 

Heatmatcher IDEGO Hero Balancer

TNO

  René Hooiveld   TNO.nl    rene.hooiveld@tno.nl    088 8662815