Helmond All Electric Street

 • looptijd: 2012 - 2013
 • locatie: Helmond,
 • functie: Energieopslag

Als onderdeel van het project Helmond All-Electric Street (HAES) van de beleidsafdeling Economie en Cultuur (SE.EC) is onderzocht hoe de houding van Helmonders is ten aanzien van elektrisch vervoer en hoe de geschiktheid van de wijk Brandevoort is als proeflocatie voor stimuleringsmodellen van elektrisch vervoer.

Doel Helmond All Electric Street

Energieleverende woningen en gedeeld elektrisch vervoer met een smart grid op straatniveau

Concept wordt momenteel doorontwikkeld met potentiele klanten (consumenten, huizenkopers) via co-creatie.

Contactpersoon: Ton van Cuijk, ton.van.cuijk@enexis.nl

De samenwerkende partners in dit project zijn: Gemeente Helmond,  TNO, ECN, Athlon Car Lease, Enexis, Heijmans, Stichting KIEN, Provincie Noord-Brabant

 

 

Partners: 

Tijdens piekmomenten kan TenneT de balans bijsturen door de laadpunten iets langzamer te laten laden

Voor een proeflocatie zijn zowel de fysieke locatiekenmerken van belang als de kenmerken van de bewoners. Na het vaststellen van gunstige locatiekenmerken in Brandevoort, komt dan ook de vraag aan de orde, hoe de bewoners aankijken tegen elektrisch vervoer. De informatie over de houding van de bewoners moet helpen vaststellen of de wijk Brandevoort geschikt is voor het opzetten van fase 1 HAES (uitzetten van elektrische auto’s, smart charging en zonnepanelen).

Uitslag onderzoek

 • De mening van de Helmonder over elektrisch vervoer hangt af van de context waarbinnen die mening gevraagd wordt. De Helmonders erkennen de milieuaspecten van elektrisch vervoer en het zelf energie opwekken.
 • Tegelijk speelt op beide vlakken de verwachting dat de kosten hoger zullen zijn dan bij traditionele autobrandstof c.q. bij het afnemen van energie via een energieleverancier. Het uiterlijk van de elektrische auto speelt slechts een beperkte rol.
 • Voor eigen gebruik verwacht men dat een elektrische auto te weinig geschikt is, om diverse redenen maar vooral vanwege de beperkte actieradius (oplaadpunten; oplaadtijd).
 • De algemene houding van de Helmondse volwassen in het algemeen en van de Brandevoortse volwassenen in het bijzonder vertoont geen noemenswaardige verschillen.

Voor de geschiktheid van Brandevoort als proeflocatie zijn de volgende overwegingen van belang:

 • Er zijn grote overeenkomsten tussen Brandevoorters en de andere Helmonders, in de algemene houding ten aanzien van elektrisch vervoer.
 • Brandevoorters zijn wat gevoeliger voor argumenten van kostenegalisatie en autopool.
 • Brandevoorters beschikken vaker over een leaseauto.
 • Brandevoorters beschikken over meer auto’s en meer parkeerplekken aan huis.
 • Brandevoorters hebben als groep voldoende diversiteit in actuele rijervaring.
 • Brandevoorters zijn meer vertrouwd met zonnepanelen in het straatbeeld.
  De verschillen in uitgangspositie enerzijds en de overeenkomst in meningen anderzijds, maken Brandevoort voor wat betreft de hier onderzochte aspecten geschikt als proeflocatie voor het onderzoeken onder welke voorwaarden de Helmonder zal gaan kiezen voor elektrisch vervoer

Aanbeveling

De bevindingen uit dit onderzoek voegen bij die van de andere deelprojecten en een besluit nemen over de positie van Brandevoort in het totale project Helmond All-Electric Streets (HAES).

Enexis BV

  Ton van Cuijk   enexis.nl    Ton.van.Cuijk@enexis.nl    +31 (0)6 466 306 14