Herman Smart Grids

  • looptijd: 2015 - 2017
  • locatie: Amsterdam,
  • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

In dit project werken de partners aan de technische koppeling van Herman de Zonnestroomverdeler (decentrale aanbodkant) aan regelbare elektrische apparatuur (vraagkant) en opslagtechnologie.

Herman de Zonnestroomverdeler verdeelt de stroom van een collectief zonnepanelenveld fysiek, áchter de meter over de aangesloten woningen in het wooncomplex.

Daarbij zijn slechts één (of afhankelijk van de grootte van het systeem, enkele) omvormer(s) nodig. Het salderen van de stroom gebeurt via de aansluiting van de huurder. Ook de centrale voorzieningen kunnen worden aangesloten. Onderstaande illustratie geeft dit schematisch weer.

Doelen

  1. Zoveel mogelijk opgewekte zonnestroom direct nuttig gebruiken (verbruik of opslag) zonder teruglevering aan het net.
  2. Ontwikkeling geïntegreerd, simpel en aantrekkelijk Smart Grid concept voor eindgebruikers.

Via 1 of meerdere pilots zal de technologie in de praktijk uitgebreid worden getest, geanalyseerd en verbeterd, zodat het concept gereed is voor de markt – en verdere opschaling daarna.

Video Stroomverdeler

Nov 2016 nieuws – Herman’s Smart Grid breidt het project uit.

Herman Smart Grids: fysieke stroomsturing van vraag & aanbod

Binnen het TKI project gaan we experimenteren met het aansturen van boilers/warmtepompen. Maar ook met accu’s.

De innovatie combinatie bestaat uit:
a) stroomverdeel technologie
b) slimme home automation (domotica) om inzicht te genereren
c) energie opslag voor de duurzaam opgewekte energie

Herman

Door inzet van het systeem wordt duurzame energie direct ingezet en geeft dit geen onbalans op de lokale elektriteitsnetten.

Beoogd resultaat

Het vrijwel volledig lokaal benutten van lokaal opgewekte energie. Medio 2017 worden de eerste resultaten verwacht.

De samenwerkende partners in dit project zijn:  Lens Energie, MPARE/Alliander, Benext, NET2GRID, Generic Media, DGM, Dunavie, SEAC, Top Systems

Subsidie: RvO TKI Switch2Smart Grids TESG114003

Partners: 

Herman breidt uit: stroomsturing vraag & aanbod

Concept is uitgewerkt en de potentie is aangetoond van:

  • Besturingsunit die de opgewekte zonne energie verdeeld onder deelnemende huishoudens.  Dit systeem kan uitbreiden en verkleinen afhankelijk van het aantal deelnemende huishoudens.
  • Hieraan is een interface gekoppeld zodat de gebruiker kan zien wat hij gebruikt via de website

 

Het is nog te vroeg om lessons learned te communiceren

Het hoogste rendement

Een systeem met Herman is zowel voor woningbouwcorporaties en huurders voordelig. Doordat de zonnestroom via de individuele meters wordt gesaldeerd ontvangen de huurders de hoogste vergoeding per kWh. Hierdoor hebben zij het voordeel van lagere woonlasten. Tegelijkertijd kunnen corporaties een prijs per kWh in rekening brengen die een hoog rendement op de investering garandeert.

Online gemak

Met de gebruiksvriendelijke softwareapplicatie Mijn Herman heeft de woningbouwcorporatie de verdeling van de zonnestroom in eigen hand. Men kan de verdeling eenvoudig online instellen en aanpassen. Het is ook mogelijk om per complex een beheerder aan te stellen waarbij de corporatie het totaaloverzicht over alle systemen heeft. De huurders kunnen (indien gewenst) ook inloggen in Mijn Herman. Zij kunnen zien hoeveel stroom ze geleverd krijgen.

Kwalitatieve voordelen

1. Geen debiteurenrisico
Dankzij de online aansturing kunt u een aansluiting op elk willekeurig moment aan– of afsluiten. Leegstand en wanbetaling vormen zo geen risico meer. De stroom wordt in zo’n geval eenvoudig naar een andere aansluiting of de centrale voorzieningen verdeeld.

2. Beheer alle systemen met 1 account
Via Mijn Herman heeft de corporatie het beheer in eigen hand. Daarbij is het mogelijk om per systeem een beheerder aan te wijzen. Deze kan inloggen op een eigen niveau. Als eigenaar van alle systemen heeft u aan 1 account genoeg om het totale overzicht en controle te houden.

3. Zekerheid, nu en in de toekomst
De hardware en software van Herman zijn voorbereid op de koppeling van vraag en aanbod op lokaal niveau. Herman functioneert straks als de spil van uw geïntegreerde smart grid. Hiermee wordt het risico van het invoeren van gelijktijdigheid geminimaliseerd.

4. Ontwerp het systeem naar een energielabelsprong
Bij het verduurzamen van uw woningen vormen zonnepanelen vaak het sluitstuk. Soms heeft een corporatie net 2,5 paneel per woning nodig om die labelsprong te maken. Met andere systemen is het onmogelijk om op halve panelen te ontwerpen. Met Herman kan dit wel.

5. Benut uw daken volledig
Bij een CVZ-systeem is het vaak onmogelijk om het hele dak te benutten. De aansluitwaarde van de CVZ-meter laat een gelimiteerd aantal zonnepanelen toe. Zonde, want meestal passen er meer panelen op het dak dan dat de meter aankan. Bij een systeem met Herman de Zonnestroomverdeler vervalt deze beperking.

QuickScan

Benieuwd wat een zonnesysteem met Herman voor u kan betekenen? Vraag dan vandaag nog een QuickScan aan. Deze geeft inzicht in de omvang van het mogelijke systeem, de kosten én de opbrengsten. Voor vragen over het systeem kunt u ook altijd bellen met 020-618 37 94.

Herman voor VvE’s

Bent u namens een VvE op zoek naar de mogelijkheden van Herman de Zonnestroomverdeler? Lees hiermeer.

Lens Energie

  Jim Wiese   http://lens-energie.nl/    jim@lens-energie.nl    06 26933103