Hof van Twente wordt klimaatneutraal

 • looptijd: 2015 - 2018
 • locatie: Goor,
 • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

‘Hof van Twente’ heeft een heldere route uitgestippeld om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Daarvoor zijn in de gemeente een aantal projecten geïnitieerd die ervoor moeten zorgen dat de gemeente echt zelfvoorzienend gaat worden.

Hof van Twente had behoefte aan een aantal tools die beleidsmakers en lokale initiatiefnemers helpt om:

 • Doelen te stellen
 • Een routekaart uit te werken, inclusief scenario’s en berekeningen
 • De impact van de keuzen te berekenen
 • De resultaten te monitoren

1. Modulair systeem

Een van de tools die voor Hof van Twente ontworpen is, is het Modulair systeem van Smart Grid Revolution. De voordelen:

 1. werkt met gestandaardiseerde modules
 2. is hybride georiënteerd
 3. combineert gas/elektriciteit/warmte infrasystemen
 4. is geschikt om elkaar versterkende scenario’s te ontwerpen, door te rekenen, uit te voeren en te monitoren

“De langjarige routekaart gebaseerd op doorgerekende scenario’s, is hiermee input voor de gemeentelijke besluitvorming.

2. Energie Coöperatie Zuiver

Verder heeft de gemeente, samen met lokale ondernemersverenigingen en inwoners de energiecoöperatie ‘Zuiver’ opgericht. Doelen van de coöperatie:

 • De corporatie wil grootschalige projecten starten, bijvoorbeeld zonneparken of zonnepanelen op grote gebouwen
 • Huizenbezitters worden gestimuleerd om panelen te leggen
 • Een ander doelstelling is dat in 2020 45% van de koopwoningen energielabel B heeft

Samen

De dorpskernen van Hof van Twente hebben een verenigingsleven dat gewend is om samen zaken te realiseren. Door deze energie en kracht centraal te zetten wordt het een verhaal van de mensen zelf en bouwen ze gezamenlijk aan kennis en een effectieve manier van werken.

Dichtbij de inwoners blijven was een belangrijke conclusie van de creative producer van Smart Energy Cities. De creative producer zette daarom in op service design.

Projectpartners

Subsidie: Smart Energy Cities

Partners: 

Hof van Twente

Smart Grid Evolution: the next steps!

Het faciliteren van de opschaling van energietransitie initiatieven in gemeentelijk en regionaal verband door methodisch werken, gebruik van rekenmodellen, standaardisatie, kennisdeling en benutting van wetenschappelijk onderzoek.

Het SGE-project is erin geslaagd om inzicht te geven in de uitdagingen van een bredere toepassing van toekomstige integrale energiesystemen. De problematiek die verband houdt met de opschaling is nu specifieker te duiden.

 • Het SGE-project heeft een relatie gelegd tussen de behoeften en de (technische) invulling, waarmee een aanpak opgezet is om gebiedsontwikkeling verder te faciliteren.
 • Er is inzicht gecreëerd in reeds bestaande hulpmiddelen en ook de hulpmiddelen die tot stand zijn gekomen in de verschillende werkpakketten van het project, bieden daarbij mogelijkheden om plannen te verrijken in aanvulling op reeds bestaande tools.
 • De ‘lessons learned’ zijn goed bruikbaar om doelgericht op een grotere schaal nieuwe energie(eco)systemen in te richten.
 • De afronding van dit Smart Grid Evolution-project is gelijk het startpunt voor duurzame gebiedsontwikkeling in woonwijken, gemeenten en regio’s.

Energiecoöperatie Zuiver

 • Hof van Twente zit nu in de fase dat de trekkers met verschillende buurtschappen/kernen praten over hun inzet. Afhankelijk van de ambities en wensen gaan ze verder met de ontwikkeling van een fijnmazige activeringstrategie.
 • Door middel van interviews en sessies is een goed overzicht ontstaan van de activiteiten en de mogelijke samenwerking met lokale en regionale partners. Op die manier is het ook beter mogelijk geworden om een afbakening te maken van de activiteiten.
 • Om bewoners van niets naar een investering in hun huis te brengen is een heel traject met verschillende stappen nodig.
  Het benoemen van de verschillende soorten energietypen bij de bewoners heeft inzicht gegeven in de enorme diversiteit van acties die de gemeente samen met alle betrokkenen kan nemen.
 • De volgende stap is om deze kennis te vertalen naar een ‘customer journey’ (reis van de klant) op niveau van de buurtschappen en kernen. Samen met de bewoners en lokale ondernemers kijkt de gemeente dan ook meteen wie welke actie kan uitvoeren. De ‘customer journey’ wordt daarmee ook meteen een uitvoeringsplan.

De Coöperatie wil het opwekken van duurzame energie bevorderen, waaronder het gebruik van zonne-energie, zowel voor het opwekken van elektriciteit als voor het opwarmen van water.

 

In Hof van Twente zijn veel mensen niet met de energietransitie bezig. Ook als ze wel maatregelen nemen in hun woning doen ze dat lang niet altijd vanwege het milieu.

 • Lagere kosten, een warm huis, zorgen voor later zijn belangrijke redenen.
 • Vaak zijn softe overwegingen doorslaggevend voor het aanvragen van een offerte: “mijn buurman vertelde erover” of “we deden het samen de ouders van school”.

Ontwikkelen van de vraag

Het ontwikkelen van de vraag is een traject van een lange adem en loopt vaak via een omweg: eerst een buurtfeest met ludieke acties, dan meedoen met een zonnepaneel actie van de voetbalclub en daarna pas de woningen.

Het beste moment om het erover te hebben is als mensen al besloten hebben te investeren in hun huis, bijvoorbeeld bij verbouwing of verhuizing.

Neem lokale banken en makelaars mee in je aanbod. Vraag hen de mogelijkheden aan te stippen en te wijzen op het lokale energieprogramma.

Hof van Twente

  R. Wissink   hofvantwente.nl    r.wissink@hofvantwente.nl    0547-858585