i-Balance zorgt voor Netbalans

 • looptijd: 2013 - 2017
 • locatie: Groningen,
 • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

i-Balance brengt balans in de productie en consumptie van energie, balanceren van controleerbare en niet controleerbare bronnen om gewenste consumptieprofielen te produceren.

De belangrijkste uitdaging voor het elektriciteitsnet is balans te brengen in vraag en aanbod. Dit onderzoek wordt complexer door de levering uit groene energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. i-Balance proefopstellingen dragen bij aan nieuwe kennis en ervaring om balans te brengen op het Net.

Decentrale energiebronnen kunnen helpen om de netstabiliteit te verhogen en dure netversterkingen te vermijden. Maar om dat alles te doen moet het net slimmer zijn en om een slimmer net te maken is een dieper inzicht in patronen van energieproductie en consumptie nodig.

i-Balance doelstelling

 1. Balancing local consumption and production of energy
 2. Flexible integration of decentralized energy in the electricity and gas network
 3. Developing an integral energy model for balanced and flexible integration of decentralised energy.

Profielen

Om  de balans van gedecentraliseerde productie en consumptie van energie in evenwicht te brengen gaat i-Balance eerst energieprofielen van niet-controleerbare energiebronnen vaststellen.

Zon- en windenergie is voorspelbaar, maar niet controleerbaar.

 • Wij zijn nog niet volledig zeker over de definitieve configuratie in het project, maar er zijn een aantal zonnepanelen geïnstalleerd op locatie.
 • De kleine windturbines zijn al geplaatst. De output kunnen we al meten.
 • Een woongebied in Hooghalen met ongeveer vijftig huishoudens neemt deel in I-Balance. Er wordt in Hooghalen veel gedecentraliseerde energie geproduceerd.
 • Met slimme meters kunnen we vaststellen hoe de energie wordt geproduceerd en welke apparaten energie vragen.
 • Door het ontwikkelen van een energie-efficiëntie applicatie die gebruik maakt van OpenADR worden vraag en aanbod van energie zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd.
 • De applicatie waaraan de studenten werken maakt het mogelijk het energieverbruik van elektrische auto’s (het opladen) te beïnvloeden met windenergie.
  Het opgeleverde vermogen door het windmolenpark wordt berekend door de windsnelheid bij een weerstation van het KNMI.
  Afhankelijk van deze windsnelheid wordt een prijscategorie voor het opladen van de elektrische auto bepaald. De variabele prijs is daarmee afhankelijk van de windsnelheid.Met het project probeert TNO inzicht te krijgen in de mogelijkheden binnen OpenADR. De prototype applicatie die door de Hanze-studenten wordt ontwikkeld moet bijdragen aan kennis op het gebied van intelligente elektriciteitsnetwerken.

Projectpartners

Hanzehogeschool Groningen, GasTerra, Gasunie en Westland Infra

Betrokken wetenschappers

Subsidie: RVO, TKISG01004

Partners: 

i-Balance brengt balans aan op het Net

i-Balance energieprofiel

Door de introductie van ICT, een middels agent technologie ondersteund energie management platform, als koppeling tussen het Smart Grid en de gebouwbeheer/home automation systemen van de gebouwde omgeving, ontstaan meer mogelijkheden voor het balanceren van vraag en aanbod.

Integraal benaderen energiesysteem

 • flexibele integratie elektriciteits- en gasnetwerk met micro WKK’s
 • BlueGen brandstofcel API open power
  Gasterra heeft de brandstofcellen drie jaar zien draaien
 • HG I-Share open energy data platform uitgebreid met balanceer module
 • Datamodel Open Automated Demand Response (OpenADR)
 • Slimme meters geplaatst bij huishoudens
 • Later zijn ook zonnepanelen van huizen aangesloten op het Net
 • 5 kleine windturbines 20 Watt

Rendement brandstofcel

 • 50 – 85% rendement uit 1 liter gas
 • in 5 – 7 minuten van 5 naar 1500 Watt

i-Balance is nog minder ver dan soortgelijke projecten zoals dat van PowerMatchingCity.

 • De toepassing van het actieve load balancing en de flexibele integratie d.m.v. slimme apparaten in de proeftuin in Hooghalen heeft voor zover wij kunnen nagaan nog geen concrete resultaten opgeleverd.

Qua organisatie heeft i-Balance specifiek voor Westland Infra gekozen vanwege hun ervaring met balanceren en congestiemanagement. Hiermee bouwen zij bestaande expertise in het project in. Momenteel zijn er daarom geen opschaalbare elementen te noemen.

Opvallend

Mensen zien graag verzamelgrafieken over het gebruik van alle huishoudens in Hooghalen.

 • Momenteel wordt aan klanten die meedoen in i-Balance een slimme meter en een EMS ter beschikking gesteld
 • 5 kleine windturbines (20 watt)
 • Er zijn in dit stadium nog geen concrete proposities voor klanten mbt het lokaal inzetten van lokaal opgewekte energie

Onderzoeksresultaten

Op basis van aanwezige fundamentele en industriële kennis werden:

 1. nieuwe concepten voor decentrale energieopwekking ontwikkeld
 2. ICT-protocollen voor power electronics aangaande netkwaliteit en -stabiliteit ontwikkeld
 3. een nieuw integraal balansmodel ontwikkeld,
 4. de concepten in de praktijk getoetst door real time energy monitoring bij vijftig huishoudens in de gemeente Hooghalen (Drenthe)