Intelligent warmtenet campus TU Delft

 • looptijd: 2012 - 2015
 • locatie: Delft,
 • functie: Warmte

Binnen het project Intelligent Warmtenet campus TU Delft werken diverse partners samen bij de creatie van een proeftuin die bestaat uit een Intelligent Warmte- en Koudenetwerk voor de gebouwde omgeving.

 • Optimaliseren warmte- voorziening 29 gebouwen TU Delft, inclusief geothermie.

Vraagstukken

 • Hoe bouwen we een bestaand hoge temperatuur warmtenet om naar een lage temperatuur warmtenet?
 • Hoe stemmen we de bedrijfsvoering van de warmtevoorzieningen van verschillende gebouwen op elkaar af?
 • Hoe integreren we decentraal opgewekte energie met een bestaand gasgestookte WKK?
 • Hoe houden we het warmtenet operationeel gedurende een lange transitiefase, waarin de operationele parameters zullen wijzigen?

Ook betrokken bij warmterotonde: Westland, R’dam, Den Haag, Leiden, Delft.

Subsidie

Het betreft hier een IPIN (IPINS01013) subsidieproject uitgegeven door RVO.

Samenwerkende partners in dit projectzij: TU Delft, Imtech, Deerns, Deltares, Priva / van Beek en Enexis

 

Subsidie: IPINS01013

Partners: 

Focus is belangrijk

Probeer niet te veel verschillende elementen in één project te onderzoeken. Dat neemt niet weg dat we zeker van plan zijn om koude later alsnog te incorporeren in ons net. Daarnaast willen we studenten en medewerkers gaan betrekken bij het doorontwikkelen van WANDA, HENK en LEA.”

Warmtenet

Ontwerp- en aansturingstechnieken

Met de eerste efficiëntieslag – isolatie en gebruik van lage temperatuurwarmte – besparen we straks 10 tot 20 procent energie.

Het wordt écht interessant als we ook een duurzame geothermiebron gaan aansluiten, die in 40 tot 50 procent van onze warmtebehoefte voorziet.

Die mogelijkheid zijn we druk aan het onderzoeken.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de proeftuin naast warmte ook koude zou onderzoeken.

Alleen warmtenet

Dit hebben we toch opgeschort, omdat we onze handen al vol hebben aan alleen warmte. Vergis je niet in de hoeveelheid voorwerk die zo’n project kost; wij hebben er nu al minstens duizend manuren in zitten.

 • Door het ontbreken van energiegebruiksgegevens van oudere gebouwen hebben we zelf quickscans moeten doen, waardoor we wat uitliepen op de planning.
 • Alles bij elkaar kost het veel tijd om nieuwe modellen te ontwikkelen, te valideren, scenario’s te simuleren, te monitoren, weer te valideren, en dan moet de echte uitvoering nog beginnen.

Focus is dus belangrijk

Probeer niet te veel verschillende elementen in één project te onderzoeken. Dat neemt niet weg dat we zeker van plan zijn om koude later alsnog te incorporeren in ons net.

Daarnaast willen we studenten en medewerkers gaan betrekken bij het doorontwikkelen van WANDA, HENK en LEA.

Supply – demand

Op het warmtenet van de TU zijn 29 gebouwen aangesloten die onderling warmte uitwisselen. Hiervoor hebben partners Deerns en Deltares de programma’s WANDA, HENK en LEA ontwikkeld, die samen vraag en aanbod van warmte optimaal op elkaar afstemmen.

 • HENK en LEA bepalen de gebouwbehoefte
 • WANDA regelt de levering van warmte door het net
 • De modellen zijn gevalideerd en toekomstscenario’s door gerekend.
 • Na ombouwen is het mogelijk om de warmte verschillende kanten op te sturen. Met de eerste efficiëntieslag – isolatie en gebruik van lagetemperatuurwarmte – besparen we 10 tot 20 procent energie.
 • Het wordt écht interessant als we ook een duurzame geothermiebron gaan aansluiten, die in 40 tot 50 procent van onze warmtebehoefte voorziet.

Need more information? Download the factsheet below ‘Projectdocumenten’

TU Delft

  Peter Palensky   www.energy.tudelft.nl    P.Palensky@tudelft.nl    +31 15 27 88341