Interflex smart charging Strijp S

 • looptijd: 2017 - 2019
 • locatie: Eindhoven,
 • functie: Mobiliteit en Transport

 

Interflex smart charging Strijp S
Rechts de bouw van Blok 61 en 63, links de parkeergarage en het Klokgebouw.

INTERFLEX is een ‘EU Demonstration project’ met/van Europese netbeheerders.

Het doel: aantonen en valideren van de voorgestelde smart charging- en opslagprocessen.

Focusgebieden

 • Flexibiliteit: Sturing, Data, Interoperabiliteit
 • Markt: Marktmodel & regulering
 • Duurzaamheid: koppeling zonne- & windenergie aan EV

Interflex is een systeem om de lokale EV-capaciteitsmarkt te demonstreren.

Interflex

 • Dit systeem stelt de DSO in staat om lokaal biedingen voor flexibiliteit te plaatsen, waar marktpartijen (aggregators) op kunnen reageren: zowel voor de aanbod-kant als de vraag-kant.
 • Het vaststellen van en inrichten van de ‘spelregels’ van deze flexibiliteitshandel is onderdeel van het project.
 • Gebaseerd op de flex-bieding volgens de merit-rate toepassing (degene die voor de laagste vergoeding flexibiliteit kan leveren) wordt flexibiliteit afgeroepen en ‘uitgevoerd’ op de huidige capaciteitsmarkten van TenneT.
 • Ook het controle-(meet)systeem moet dan ingericht zijn/worden. In de NL case, in het geval van EV, zijn de CPO’s de aggregator.
 • Daarnaast wordt statische storage ingericht, beheerd door een marktpartij die flex op de nationale markten in kan zetten, maar ook voor de DSO.
 • Onderzoek regulatorische / markt structurering impact.
 • Onderzoek naar gebruikte protocollen.

Projectpartners

ElaadNL, Enexis, TNO

Contact

Marcel Willems, Enexis
E. Marcel.Willems@enexis.nl
T. +31 (0)6 5423 61 02

Subsidie: H2020-LCE-2016-SGS, EU contribution: €17,009,413

Partners: 

Interflex Smart Charging

Lokale flex tbv EV

 • Inmiddels is het model uitgewerkt waarin antwoord gegeven wordt op de vraag: ‘Hoe gaan we vragen om flexibel energie te leveren aan (lokale) aanbieders?’
 • Er is een aanbesteding uitgeschreven om de specs uit te schrijven. Wat betekent dat voor het systeem? Wat voor systeem? En wat moeten we formuleren om dit systeem te kunnen bouwen (en proefdraaien)

Doel Interflex:

 • voorkomen congestie op het netwerk
 • hoe gaan we met de power quality van het netwerk om

In 2018 moet worden gerealiseerd:

 • Zonnepanelen op de parkeergarage van Strijp
 • Hoe moet het netwerk van Strijp eruit zien
 • 20 laadpalen
 • Batterij die energie kan leveren als er sprake is van congestie
 • Modellen hoe flexibel laadgedrag gestimuleerd kan worden
 • Mogelijk aansluiten bij het DC-project Interface op Strijp voor meer flexibiliteit

Planning

 1. Medio november 2017 wordt de tender uitgebracht
 2. in december 2017 wordt de eerste deliverable opgeleverd.
 3. 2018
  We willen kunnen voorspellen in hoeveel energie we moeten voorzien zodat vroegtijdig congestieproblemen gesignaleerd en opgelost kunnen worden.
 4. 2019
  In 2019 moet het hele systeem draaien. Dan gaan we gesimuleerd handelen op de markt en kijken of het werkt.

 

Beleidsbelemmeringen

Juridische begrenzingen

 • Metingen in Enexis net inclusief slimme meterdata. Dit laatste mag niet volgens de wetgeving
 • Wie mag dadelijk de accu beheren? Netbeheerder mag geen accu beheren. Een Tender hiervoor gaat eind november lopenDaaraan gekoppeld
 • Energiehandel op het laagspanningsnet

 

Event in december 2017 voor de internationale Interflex groep met uitnodigingen naar de industrie en gemeenten.

Enexis BV

  Ton van Cuijk   enexis.nl    Ton.van.Cuijk@enexis.nl    +31 (0)6 466 306 14