‘Kas als Energiebron’ versterkt met 13 projecten

 • looptijd: 2017 - 2021
 • locatie: Bleiswijk,
 • functie: Warmte

kas als energiebronVoor het programma ‘Kas als Energiebron’ zijn 13 projectvoorstellen gehonoreerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en LTO Glaskracht Nederland.

Ook is een aantal lopende projecten uitgebreid. De omvang en het aantal projecten is groter dan andere jaren vanwege een extra impuls vanuit de klimaatenvelop 2018 van kabinet Rutte III.

Het betreft de volgende projecten:

 1. Zonder emissie naar hoge transmissie
 2. Kansen en knelpunten van Het Nieuwe Telen en LED voor gewasgezondheid en bestuiving
 3. Besparing op aardgas voor CO2-dosering
 4. Monitoring van huidmondjesopening; sturen op laag energieverbruik zonder over de grens te gaan
 5. Minimale CO2 uitstoot door minimale verdamping bij tulpenbroei
 6. Duurzamere teelt lisianthus door verlengde opkweek
 7. Freesiateelt toekomst-proof
 8. Plantbalans bromelia: optimale benutting van licht en warmte
 9. De groenste komkommer
 10. Jaarrond paprika met LED
 11. Temperatuurintegratie
 12. Ontwikkeling van onderwijstools
 13. LED belichting in aardbei

Doel ‘Kas als Energiebron’

Kas als Energiebron heeft de ambitie om energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw te integreren.

Innovatie en Demonstratie Centrum Bleiswijk

De business unit Glastuinbouw van de Wageningen UR beschikt over het Innovatie en Demonstratie Centrum Kas Als Energiebron. Dit project is een katalysator voor technologische innovaties en waarbij de focus ligt op demonstreren van kasconcepten, technieken en ontwikkelingen gericht op het terugdringen van het fossiele energiegebruik.

Het IDC Kas als Energiebron in Bleiswijk fungeert als stimulator rond energiezuinige en energieleverende kassen.

Projectpartners

LTO Glaskracht Nederland, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en de Wageningen UR

 

Subsidie: Klimaatenvelop via ministerie van Landbouw

Partners: 

Wageningen UR
Jouke Campen
T: 0317 483298
E: jouke.campen@wur.nl
kas als energiebron

Op zoek naar meer duurzame energie

Het programma Kas als Energiebron ontwikkelt kennis en (teelt)technieken om in kassen energie te besparen en om meer duurzame energie zoals bio-energie, zonlicht en geothermie te gebruiken. Met de inbreng van ondernemers stimuleert het programma innovaties die een doorbraak voor de sector kunnen betekenen.

Om duurzame investeringen te stimuleren, zorgen ze voor kennisuitwisseling, subsidieregelingen en betaalbaar technieken.

 

Innovatieve kassen en technieken ontwikkeld

Binnen het project zijn tal van innovatieve demokassen gerealiseerd door consortia van toeleveranciers en kennisinstellingen. Daarnaast worden uiteenlopende energiebesparende technieken getest, zoals: ontvochtiging, toepassing laagwaardige warmte, warmteopslag, aangepaste dekmaterialen, elektriciteitswinning, etc.

Wageningen UR

  Michel Handgraaf   https://www.wageningenur.nl/    michel.handgraaf@wur.nl    0317 483169