Koempel Energiemanagement

  • looptijd: 2013 - 2015
  • locatie: Maastricht Airport,
  • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

KOEMPEL (Kostenefficient Energiemanagement Op bedrijvenParkniveau in Limburg) is een demonstratieproject waarin onderzocht wordt of vraagsturing (Demand Response) van bedrijven op een bedrijventerrein een kostenefficiënt alternatief had kunnen zijn voor het uitbreiden van transformator capaciteit.

De flexibele belastingen van deelnemende bedrijven worden uitgerust met sturingssoftware die centraal aangestuurd kan worden.

Bij hoge belasting van de transformator reduceren de bedrijven hun elektriciteitsvraag middels deze flexibele belastingen.

Koempel aanleiding

Binnen de energietransitie wordt de distributienetbeheerder geconfronteerd met nieuwe afnemers en opwekkers in hun net. Voorbeelden hiervan zijn warmtepompen, elektrische voertuigen en hernieuwbare energiebronnen. De elektrische stromen in het net worden hierdoor minder voorspelbaar en zullen sterker fluctueren. Dit kan leiden tot overbelasting van netcomponenten, wat meer vraagt van transformatorcapaciteit.

Subsidie

KOEMPEL is een Switch2SmartGrids (TESG113017) subsidieproject van de RVO.

In dit project werken samen: EnexisCofely Smart Grid Solutions en Laborelec NL

Subsidie: Switch2SmartGrids (TESG113017)

Partners: 

Koempel Energiemanagement

Evaluatie lokale assets; wetgeving

Het project resulteert in een methodiek waarmee netbeheerders in binnen- en buitenland kunnen evalueren wanneer vraagsturing een kostenefficiënt alternatief vormt voor uitbreiding van lokale assets.

Naast het technisch/economische onderzoek geeft dit project inzichten in de mogelijk benodigde wetswijzigingen. Uiteindelijk leidt een dergelijk reguleringskader tot nieuwe actoren en diensten die de benodigde vraagsturing aggregeren en ter beschikking stellen aan de netbeheerder.

Net verzwaren of flexibiliseren?

  • Er zijn besparingen in netaansluiting van dit industrieterrein mogelijk.

Wetswijziging

vraagsturing bedrijven aggregeren voor netbeheerder?

Laborelec NL

  Hans Bastings   www.laborelec.com    hans.bastings@Laborelec.com    0433 675073