LaMiLo: Last Mile Logistics

  • looptijd: 2014 - 2020
  • locatie: Nijmegen,
  • functie: Mobiliteit en Transport

lamiloHet Europese LaMiLo project (Last Mile Logistics) streeft naar een efficiëntere en geïntegreerde logistieke aanpak naar en in alle steden van Noordwest-Europa.

LaMiLo en de Goederencirkel

De Goederencirkel is een van de projecten binnen LaMiLo. De Goederencirkel combineert het duurzaam thuisbezorgen van (webwinkel)pakketten met het ophalen van waardevol afval dat eigenlijk geen afval is, maar juist weer grondstof voor nieuwe producten.

De fietskoerier maakt elke avond een serviceronde door de wijk: de Goederencirkel. De goederen worden in en uit de wijk vervoerd zonder energie te gebruiken, zonder uitstoot en zonder obstakels. Dat biedt de bewoners meer service aan huis terwijl tegelijkertijd de lucht schoner wordt en het verkeer veiliger.

Efficiënte en Schone Bewonerslogistiek

Toekomstbestendig wonen en leven wordt mede mogelijk gemaakt doordat bewoners zelf, vanuit eigen verantwoordelijkheid, zo veel mogelijk initiatieven nemen die de gezondheid en veiligheid van elk individu en de wijk als geheel bevorderen.

Efficiënte en Schone Bewonerslogistiek is zo’n initiatief waar bewoners zelf voor kunnen kiezen. Je zou het kunnen typeren als een ‘ontmoeting’ tussen wonen en economie. Bewoners zijn in deze ontmoeting als geen ander in staat om schone en veilige logistiek in de wijk te bewerkstelligen. Bewoners zijn immers klanten van de bedrijven die goederen bezorgen en ze zijn producent van afval dat weer opgehaald moet worden. Bewoners kunnen samen met andere partijen een wijklogistiek bewerkstelligen die schoon, veilig en financieel duurzaam is.

Deze bewonersservice in combinatie met verbeteren van luchtkwaliteit is uniek in Nederland, zelfs in Europa. De Goederencirkel is daarom praktijkvoorbeeld in het Europese LaMiLo project (Last Mile Logistics).

Projectpartners

Belgian Road Research Centre (BE), Brussels Mobility (BE), Cross River Partnership (UK), Eco2City (NL), Essex County Council (UK), Institute for International Transport Law (FR), Irish Exporters Association, London Borough of Camden (UK), Perth and Kinross Council (UK), Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), PTV Group (DE),  Tactran (UK), Technische Universität Dortmund (DE), The Green Link (FR)

INTERREG

LaMiLo is een INTERREG IVB NWE project en wordt deels gefinancierd door het  – www.lamiloproject.eu.

Subsidie: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Partners: 

lamilo

An agent for change

Project partners from seven member states will explore current freight logistics practices in North West Europe, identifying challenges and opportunities to improve ‘last mile’ supply chains and encourage more sustainable transport methods. This will enable the project to quantify the carbon, congestion, noise and cost impacts on businesses as a result of late deliveries and redelivery of single van loads.

Simulating ‘last mile’ solutions

Through a series of practical pilot projects in Belgium, France, the Netherlands and the UK, LaMiLo will look to stimulate more efficient and effective large scale ‘last mile’ logistic solutions. The project will also explore ways to help change the behaviour of target groups and improve public sector policy.

Sharing knowledge

LaMiLo will share learning and best practice with other relevant projects and industry organisations as well as public planning and transport authorities to influence their future thinking. Knowledge will also be shared with private sector businesses to encourage innovation and sustainable economic growth. The project’s findings will influence the development of EU funding programmes for 2014-2020.

 

Benchmarking best practice

Drawing on existing examples of best practice last mile logistics solutions and research into barriers to effective last mile operations, this activity will develop a suite of information which will be used to shape the project pilots and demonstrators. Partners will also assess why industry and public authorities have not yet adopted existing best practice strategies, and understand what the barriers have been. One element of this work will touch on public sector procurement processes to benchmark current ‘last mile logistics’ practice, which the project will influence further project activity.

Deliverables:

  • Report on current city logistics operations to highlight current best practice and the challenges faced by organisations to improve last mile operations
  • An analysis of current industry attitudes to adapting last mile logistics strategies and challenges faced by industry – covering physical, economic and behavioural issues
  • Case studies of best practice to highlight the drivers, challenges and benefits of sustainable city logistics.

For more information on benchmarking best practice in the LaMiLo project please see: PTV Group

Eco2City

  Birgit Hendriks   eco2city.nl    birgit.hendriks@eco2city.nl    024-3607820