LochemEnergie pilot onderling stroom verhandelen

 • looptijd: 2017 - 2018
 • locatie: Deventer,
 • functie: Commercialisatie innovatie

LochemEnergie start een op blockchain gebaseerde energiemarktplaats voor het onderling verhandelen van zonnestroom. Deze pilot virtuele ‘energiemarktplaats’ is het eerste project op dit thema maar de verwachting is dat dit snel gaat veranderen.

LochemEnergie

Op deze fictieve marktplaats gaan 50 deelnemers verbonden aan LochemEnergie onderling lokaal opgewekte duurzame energie zoals zonnestroom verhandelen, zonder inmenging van externe professionele partijen.

Met het project worden nieuwe technologieën getest en door middel van simulaties ervaring opgedaan met het opzetten van een lokale deeleconomie voor energie.

Naar verwachting zullen steeds meer consumenten en (particuliere) leveranciers van energie, onderling vraag en aanbod van lokaal opgewekte energie samenbrengen en de energie ook lokaal gaan uitwisselen. Het verandert de energiemarkt en dat vraagt om nieuwe technologieën en innovatieve oplossingen. Met dit pilotproject wordt hierop ingespeeld.’

 • Het is een op de blockchain gebaseerd systeem, waarop alle deelnemers worden aangesloten.
 • Op lokaal niveau worden via de slimme meter het aanbod en verbruik van energie gemeten.
 • De lokale buurtbatterij wordt in het project gesimuleerd door het berekenen van de hoeveelheid gesaldeerde energie.
 • Ook de administratieve handelingen tussen de deelnemers, zoals facturering van verbruikte en geleverde energie, worden in het systeem geïntegreerd.

Het project moet duidelijk maken of de ontwikkelde technologie voor het meten, monitoren en visualiseren van de energiestromen op lokaal niveau goed werkt. En of de deelnemers de gedecentraliseerde marktplaats zinvol en handig vinden.

Blockchain voor de wijk

De uiteindelijke wens van de initiatiefnemers is om het systeem in de toekomst te kunnen inzetten als totaaloplossing voor bijvoorbeeld een energiecoöperatie, een gasloze wijk of andere soortgelijke initiatieven waar de gebruikers elkaar helpen door het delen van energie en infrastructuur.

Het project moet duidelijk maken of de ontwikkelde technologie voor het meten, monitoren en visualiseren van de energiestromen op lokaal niveau goed werkt. En of de deelnemers de gedecentraliseerde marktplaats zinvol en handig vinden. De uiteindelijke wens van de initiatiefnemers is om het systeem in de toekomst te kunnen inzetten als totaaloplossing voor bijvoorbeeld een energiecoöperatie, een gasloze wijk of andere soortgelijke initiatieven waar de gebruikers elkaar helpen door het delen van energie en infrastructuur.

Projectpartners

HanzeNet, LochemEnergie, Greenchoice

 

Partners: 

Voor zowel consumenten als netbeheerders is een lokale energiemarktplaats in de nabije toekomst onontbeerlijk.

 • Consumenten worden lokaal zelfvoorzienend door onderling energie uit te wisselen en tijdelijk overschot op te slaan in buurtbatterijen en elektrische auto’s.
 • Netbeheerders willen het stroomnet in balans houden hetgeen niet lukt als je lokaal opgewekte energie niet zoveel mogelijk ook lokaal gebruikt.
 • Voor de reguliere energieleveranciers is een energiemarktplaats met lokale opwek, distributie en opslag het enige toekomstbestendige business model.

HanzeNet zet energiewereld op zijn kop

Het HanzeNet team heeft de roadmap voor de komende jaren uitgewerkt waarbij in 2018 vooral de functionaliteit van de energie marktplaats centraal staat. HaaS 1.0 is een op de blockchain gebaseerde P2P marktplaats incl. visualisatie, administratie en optimalisatie van lokale opwek, opslag en verbruik.

Dashboard

In 2019 introduceren ze HaaS 2.0 realtime transactie verwerking om de lokale vraag, aanbod en opslag optimaal op elkaar af te stemmen en buurten compleet zelfvoorzienend te maken.

Energietransitie met HaaS in 2018

Begin 2018 evalueren we met Greenchoice en LochemEnergie of we samen de pilot kunnen omzetten in een lokale energie marktplaats en zo ja, hoe we dat gaan implementeren.

 

 • Uit een drietal enquêtes tijdens de pilot bleek dat de deelnemers als grootste voordeel de onafhankelijkheid van grote energie leveranciers zien en 90% gaf aan dat we in de toekomst energie en infrastructuur lokaal moeten delen.
 • Diverse energiecoöperaties en lokale netbeheerders hebben aangegeven de HanzeNet marktplaats te zien als de oplossing voor een aantal belangrijke knelpunten in hun huidige bedrijfsprocessen.

LochemEnergie

  Paul Stolte   https://www.lochemenergie.net/    paul.stolte@lochemenergie.net    0573 764007