Logische allocatie EV

 • looptijd: 2015 - 2018
 • locatie: Breda,
 • functie: Mobiliteit en Transport
Workshop Institutionele drempels elektrische mobiliteit
Slim laadpalennetwerk Enexis

Met de pilot Logische Allocatie test Enexis een oplossing voor de ‘versnipperde potentie’ van elektrisch vervoer.

Logische allocatie houdt in feite in dat de netbeheerder het gemeten verbruik op een aansluiting niet per se registreert op de fysieke aansluiting waar het verbruik plaatsvindt, maar op een logische (virtuele) aansluiting.

Het effect van logische allocatie:

 • een E-mobility service provider sluit één elektriciteitscontract met een energieleverancier voor al zijn klanten
 • Indien de service provider veel klanten heeft, vertegenwoordigt dit contract een zeer groot volume

Het uiteindelijke doel is om de oplaadsnelheid van elektrische auto’s massaal te laten meebewegen met de prijs van energie. Hiermee wordt zowel een probleemloze grootschalige opwek van duurzame energie, als een probleemloze omschakeling naar duurzaam vervoer mogelijk.

Logische allocatie heeft daarmee twee belangrijke consequenties:

 1. Vele kleinverbruikers worden gecombineerd, waardoor het totale volume dusdanig groot is dat een service provider de flexibiliteit van deze gebruikers kan inzetten op de APX en onbalansmarkt.
 2. Doordat een service provider met meerdere leveranciers contracten kan sluiten, krijgt een consument keuzevrijheid van energieleverancier aan de laadpaal (momenteel bestaat deze vrijheid niet).

APX

De prijs van elektrische energie komt grosso modo tot stand op basis van twee mechanismen:

 1. het mechanisme van vraag en aanbod
 2. de prijsprikkels die ontstaan om een mismatch tussen vraag en aanbod weg te werken

Doordat elektrische auto’s flexibel zijn in hun stroomvraag kunnen zij van beide mechanismen profiteren en hierdoor ook tegen lage(re) kosten laden.

Onbalans

Naast de APX-prijs is er een ander mechanisme dat de prijs van elektriciteit beïnvloedt: de kosten van onbalans.

 • Kleinverbruikers krijgen van hun leverancier geen dynamische APX-prijzen doorgerekend, zij betalen een gemiddeld tarief.
 • Om ook op de onbalansmarkt mee te kunnen doen moet een partij kunnen schakelen met grote vermogens.
 • De totale som van vermogens van alle elektrische auto’s in Nederland is enorm
 • Het probleem is echter dat deze versnipperd is over veel individuele elektrische auto’s.
 • Hierdoor kan de flexibiliteit van deze auto’s binnen de huidige marktmechanismen niet effectief worden ingezet op de elektriciteitsmarkt

Projectpartners

ElaadNLProvincie Noord-Brabant en Enexis

 

Partners: 

Workshop Institutionele drempels elektrische mobiliteit

Smart charging in Brabant

 • Januari 2014
  een eerste pilot waarbij Enexis het principe van logische allocatie in praktijk heeft gebracht op 100 publieke laadpalen in Brabant
 • April 2015
  2e fase op 155 laadpalen. Hierin wordt logische allocatie gecombineerd met smart charging:

  • via slimme sturing wordt de elektrische auto geladen op het moment dat de elektriciteit het goedkoopst is.
  • In deze pilot hebben twee verschillende service providers ieder een stroomcontract afgesloten met een leverancier.
  • Vanwege het grote volume van dit contract is het voor leveranciers interessant genoeg om de echte (dynamische) APX-prijzen te rekenen.
  • EV-rijders die frequent van (een van) de 155 palen gebruik maken kunnen via hun service provider profiteren van deze dynamische prijzen
  • In de praktijk wordt het APX-tarief voor de EV-rijder teruggebracht tot een dag- en nachttarief.
  • Dit betekent dat de laadsessie van een EV-rijder die meedoet aan de pilot wordt uitgesteld tot 12 uur ’s nachts waarna de sessie automatisch start.
  • Hierdoor geldt een korting van 2 cent per kWh ten opzichte van het dagtarief.
  • De EV-rijder kan dit altijd zelf overrulen met een app, waardoor de laadsessie direct gestart wordt. In dat geval geldt wel het duurdere dagtarief.

 

De pilot is wereldwijd uniek om een aantal redenen:

 • Het is wereldwijd de eerste keer dat er smart charging plaatsvindt op basis van dynamische elektriciteitstarieven
 • Het is wereldwijd de eerste keer dat smart charging plaatsvindt op publieke laadpalen
 • Het is de grootste smart charging-proef tot nu toe qua aantal laadpalen (155)
 • Het is de grootste smart charging-proef tot nu toe qua aantal deelnemende elektrische auto’s (>50)

Deze pilot vormt de eerste stap richting volledige laadsturing op basis van elektriciteitsprijzen. Het uiteindelijke doel is om de oplaadsnelheid van elektrische auto’s massaal te laten meebewegen met de prijs van energie. Hiermee wordt zowel een probleemloze grootschalige opwek van duurzame energie, als een probleemloze omschakeling naar duurzaam vervoer mogelijk.

Enexis BV

  Ton van Cuijk   enexis.nl    Ton.van.Cuijk@enexis.nl    +31 (0)6 466 306 14