Lombok Smart Solar Charging

 • looptijd: 2015 - 2018
 • locatie: Utrecht,
 • functie: Mobiliteit en Transport
Lombok smart charging
Lombok smart solar charging is een wereldprimeur. Dit opslagsysteem, een slimme laadpaal voor zonenergie van Nissan kan elektrische auto’s laden én ontladen zodat de auto-accu’s woningen van energie kunnen voorzien.

In de Utrechtse wijk Lombok worden autobatterijen van elektrische auto’s gebruikt als kleine energiecentrale voor de opslag van zelf opgewekte zonenergie.

In Lombok staan inmiddels 20 lokale laadpalen. De bi-directionele laadpaal is als ‘Global challenge, Dutch Solution’ in Utrecht ontwikkeld en is onderdeel van de proeftuin Smart Solar Charging.

De laadpaal is 80% goedkoper dan de huidige internationale standaard en is ontwikkeld en geproduceerd in Nederland.

Utrecht is al akkoord met een uitbreiding tot 100 palen in de rest van de stad.

Dit project is onderdeel van het project ‘Smart Grid: rendement voor iedereen’.

Doel: het eerste Vehicle2Grid (V2G) energieopslagsysteem van Europa.

Dit opslagsysteem, een slimme laadpaal voor zonenergie van Nissan kan elektrische auto’s laden én ontladen zodat de auto-accu’s woningen van energie kunnen voorzien.

Proef met elektrische auto als batterij voor zonenergie

De palen zijn gekoppeld aan zonnepanelen van buurtbewoners, lokale scholen en bedrijven. Ze kunnen niet alleen auto’s opladen, maar ook elektriciteit aan het energienet teruggeven. Dat gebeurt dan ‘s nachts. Op die manier werken de auto’s als een batterij voor zonenergie.

‘We lopen hiermee vooruit op de toekomst, want als iedereen straks zonenergie gaat opwekken en in elektrische auto’s rijdt, moet er voor miljarden worden geïnvesteerd in uitbreiding van het stroomnet. Als dit een succes blijkt, zijn die investeringen niet nodig’, legt Robin Berg van LomboXnet uit. Dat bedrijf is deelnemer van het zogeheten Smart Solar Charging-consortium dat achter de proef zit.

Nissan

Die 20 palen zullen tot die tijd continu worden gemonitord. De Japanse autofabrikant Nissan wil van Lombok een internationaal voorbeeld maken voor de toepassing van de elektrische auto als batterij en heeft al workshops voor partners ingeboekt.

Smart Solar Charging heeft veel potentie

 • Door open standaarden is de slimme laadpaal op alle auto’s en overal toepasbaar
  De slimme laadpalen zijn een onmisbaar onderdeel van het nieuwe, lokale en duurzame energiesystemen wereldwijd.

Smart Solar Charging draagt zo bij aan:

 • Benodigde opslag om de transitie naar duurzaam mogelijk te maken
 • Slimme schone mobiliteit
 • Een hoger rendement op zonnestroom
 • Vermindering van stroompieken op het net
 • Gezonde lucht, ook in gebieden die sterke verstedelijking kennen
 • Door Smart Solar Charging vanuit Nederland op te schalen, wordt unieke kennis opgebouwd, waarmee we onderscheidend kunnen zijn ten opzichte van de rest van de wereld
 • Stimuleren van elektrisch rijden: de betaalbaarheid van elektrisch rijden stijgt, want met de energie die wordt terug geleverd wordt bespaard of zelfs verdiend
  (Eigen energie gebruik en de consument als producent)
 • De nieuwe zongestuurde, bi-directionele, compacte laadpaal gaat minimaal 10% kostenbesparing opleveren door efficiënter gebruik van bestaande netten
 • Werkgelegenheid een aantrekkingskracht voor wereldspelers

 

Link naar de Green Deal paper

Projectpartners

Stedin, gemeente Utrecht, General Electric, Vidyn, LastMileSolutions , Economic Board Utrecht en LomboXnet

Subsidie: Green Deal

Partners: 

smart charging

Bi-directionele laadpaal

Laadstandaard, goedkopere laadpalen, geschikte maatvoering.

Deze nieuwe oplossing is uniek op verschillende fronten:

 • Er wordt ten eerste een wereldwijde laadstandaard (AC) gehanteerd, waardoor deze slimme laadpaal in principe geschikt is voor álle elektrische auto’s
  Hiermee is Smart Solar Charging èn V2G dus wereldwijd op te schalen
 • Bovendien is deze ‘slimme laadpaal’ 80 tot 90% goedkoper dan de huidige internationale standaard
  Deze besparing wordt gerealiseerd door een compactere uitvoering, optimalisatie van de technologie en door grootschalige en Nederlandse productie
 • De maatvoering maakt bovendien dat deze laadpaal geschikt is voor plaatsing in zowel de openbare ruimte als in elke garage of oprit, zodat elke elektrische auto straks slim kan laden en óntladen.

City Deal flexibele prijzen

In juni 2015 bracht het consortium onder leiding van Henk Broeders, voorzitter Economic Board Utrecht, de economische kansen over het voetlicht gebracht bij EZ en hield een pleidooi voor aanpassingen en ruimte van de toezichthouder.

Het consortium heeft een Letter of Intent (LOI) City Deal getekend en overhandigd aan plaatsvervangend DG Bert de Vries. Deze LOI is aangeboden aan EZ met de oproep om alle mogelijke inspanning te doen om werk te maken van Smart Solar Charging, door middel van een ‘toezichtvakantie’. Lees hier de gehele LOI.

Regelgeving en fiscale uitgangspunten

Dit is nodig wil Nederland op gelijk speelveld komen met de Verenigde Staten, Duitsland en China. Dit betreft onder andere het mogelijk maken van variabele stroom- en nettarieven alsmede variabele energiebelastingtarieven bij het leveren en terugleveren van stroom via laadpalen. In de tussentijd gaat het consortium in ieder geval toetsten of het nieuwe systeem van Smart Solar Charging in de praktijk werkt. Hiervoor gaan ze verschillende scenario’s van regelgeving en fiscale uitgangspunten testen en verifiëren.

Als de wetgeving daarvoor ruimte biedt, kunnen net als in de VS en Duitsland succesvolle verdienmodellen ontstaan. Dit houdt in eerste instantie in:

 1. Het mogelijk maken van afwijkende/variabele stroom- en nettarieven
 2. Het mogelijk maken van afwijkende/variabele energiebelasting tarieven

Onafhankelijk

Om gebruikers in groten getale op Vehicle2Grid over te laten overstappen, is het belangrijk dat hun wensen hierin terugkomen. De HvA MediaLAB- studenten hielden een interview sessie met een groep bewoners om deze wensen te achterhalen.

De opvallendste bevinding:

 • bewoners willen onafhankelijk van het systeem kunnen opereren.
 • ze willen zelf kiezen wat ze met hun opgeslagen energie doen, en het bijvoorbeeld delen met de buren, in plaats van het terug te geven aan ‘anonieme’ energieleveranciers.

Andere bevindingen uit de bewonerssessie waren:

 • Gebruikers willen op de app real time het effect terugzien van hun handelen, en inzien waar de energie vandaan komt;
 • De gebruikers vinden het een stimulans om een ‘beloning’ te krijgen voor het delen van hun energie, bijvoorbeeld door een rating-systeem.
 • Altruïsme is een drijfveer, maar anders dan verwacht: bewoners willen de bespaarde energiekosten bijvoorbeeld doneren aan een favoriete NGO (‘bidirectional charging’).

De studenten werkten met de Design Method Toolkit, ontwikkeld door MediaLAB Amsterdam, en gebruikten SCRUM-methodologie. Als basis voor de bewonerssessies diende het businessmodel dat HvA-onderzoekers Pico van Heemstra en René Bohnsack ontwikkelen binnen het Vehicle2grid-project.

Smart Charging – Hoe het werkt?

Via een slim retoursysteem leveren de laadpalen in de straat stroom aan auto’s, die op hun beurt weer elektriciteit teruggeven aan het lokale Net als de wasmachine moet draaien of de waterkoker water moet verwarmen.
Op deze manier hoeven er geen nieuwe kabels te worden gelegd om ‘overtollige’ stroom terug naar een energieleverancier te sturen.

General Electric zet met deze laadpaal een internationale standaard neer die autofabrikanten zal uitdagen om V2G via de wereldwijde AC-laadstandaard mogelijk te maken.

Vehicle2Grid

Op basis van interview sessies ontwikkelden 3 HvA-studenten een app voor de gebruikers in Nederland van Vehicle2Grid, een smart grid waaraan bewoners in Amsterdam Nieuw-West meedoen. De app helpt mensen om de energie uit hun zonnepanelen op te slaan in hun elektrische auto, te bepalen hoeveel energie nodig is om deze te laden, en het overschot vervolgens te doneren aan de buurt of aan het net. Ook zien de gebruikers hoeveel geld zij hiermee besparen.

App

 • Je kunt in de app aangeven waar je bent en waar je met je auto naartoe gaat. Vervolgens berekent de app tot hoeveel procent je batterij moet laden, en geeft dit commando aan de laadpaal.
 • Je auto laadt op wanneer energie goedkoop is. Je kunt de energie teruggeven op het moment dat dit je meer oplevert. Dit kan omdat de app is verbonden met programma ‘ Slem’ van Cofely, waarin energievoorraad en prijzen zijn verwerkt.
 • De volgende opties worden nog getest in de pilot: inzien hoeveel je bespaart en dit eventueel doneren aan een goed doel;
 • het overschot aan energie delen met je buren.

LomboXnet

  Robin Berg   http://www.lomboxnet.nl/    robin@lomboxnet.nl    06 41412222