Microgrid Bronsbergen Zutphen

 • looptijd: 2006 - 2006
 • locatie: Arnhem,
 • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

Vakantiepark Bronsbergen wordt groen. Zelfs losgekoppeld van het elektriciteitsnet blijven de lampen gevoed door zonenergie in het Zutphense vakantiepark branden.

Doel: de spanningskwaliteit van een micro grid, aangesloten op het elektriciteitsnet, te verbeteren.

Bronsbergen

Op dit terrein heeft netbeheerder Liander een zelfstandige elektriciteitsvoorziening aangelegd, gevoed door ruim 3.000 vierkante meter zonnepanelen op 108 van de 200 vakantiewoningen.

Van 2008 tot medio 2009 is dit netwerk uitgebreid getest en geoptimaliseerd. Daarmee is aangetoond dat de theorie ook in de praktijk werkt: kleinschalige zelfvoorzienende netwerken zijn technisch mogelijk en uitvoerbaar.

Kleinschalig autonoom netwerk

Door ontwikkelingen in wind- en zonenergie, micro-WKK en warmtepompen wordt de elektriciteitsvoorziening steeds duurzamer. Maar ook ingewikkelder!

Die toenemende complexiteit vraagt om

 • slimme, duurzame langetermijnoplossingen om ook in de toekomst de leveringszekerheid te kunnen blijven garanderen
 • daarnaast zijn innovaties nodig om de (besturing van de) netten zo in te richten dat al die ontwikkelingen optimaal ingepast kunnen worden in de huidige infrastructuur

Kortom: een schoon en betrouwbare en betaalbare energievoorziening.

Het project in Bronsbergen sluit daar naadloos bij aan.

 • Weliswaar is de betrouwbaarheid van het Nederlandse netwerk al bijna 100%. Maar als je stroomuitval kunt voorkomen door om te schakelen op een autonoom net, wordt die betrouwbaarheid nóg groter.
 • Een ander voordeel van een kleinschalig autonoom netwerk is dat de elektriciteit daar verbruikt wordt waar ze wordt opgewekt.
  Dat zorgt voor efficiënter gebruik van de energie en kan extra CO2 besparen.
 • Bovendien levert dit project heel veel waardevolle informatie op, die intelligent netbeheer op een hoger plan brengt.
  • Zo is Liander dankzij dit project nu beter in staat de spanning in het park te reguleren.
  • Zélfs wanneer de opbrengst van de zonnepanelen van moment tot moment sterk verschilt.

Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met EMforceLiander en Alliander

Partners: 

Smart Grid in Balans
 • Er ligt in totaal een vermogen van 315.000 Wattpiek op 108 vakantiehuisjes
 • 720 loodzuur accu-batterijen zijn opgeslagen in vier zeecontainers.
 • De loodzuuraccu’s werden door Sunlight, partner in het Europese project, beschikbaar gesteld.
  (In een volgend project wordt waarschijnlijk met lithium ion accu’s gewerkt. Deze zijn efficiënter en hebben dus minder oppervlakte).
 • De batterijen zijn aangesloten op het net in het Transformatorhuisje.
 • Een intelligent regelsysteem zorgt voor handhaving van de spanningskwaliteit .
 • Een besturingssysteem zorgt dat het park automatisch los geschakeld kan worden van het net.
  Het is mogelijk om een paar uur los van het net te kunnen functioneren.
  Bij hele zonnige dagen kan het 24 uur achter elkaar.
 • De zonnepanelen leveren ongeveer (0,8 maal 315.000) 250.000 kWh per jaar: ongeveer 2300 kWh per huisje per jaar.

Investering en exploitatie

Het project om een onafhankelijk net te maken kostte ongeveer 3 500.000 (inclusief de uren van Liander).

 • 50% is door de Europese Unie (EU projects More Microgrids) geïnvesteerd
 • 50% van door Liander.

Testen

 

 1. Of het netwerk in het park automatisch zelfstandig gaat draaien als het openbare netwerk uitvalt en of het ook weer netjes terugschakelt op het openbare net zodra dat mogelijk is.
 2. Op welke manier alle veiligheidsvoorzieningen ook in zelfstandig bedrijf het beste functioneren.
  Bij een fout in het netwerk op het park, moet de kabel die storing veroorzaakt nog steeds op tijd worden uitgeschakeld.
 3. Hoe de accu’s zodanig te laden en te ontladen zijn dat ze het hoogste rendement opleveren bij de langste levensduur, of het net nu autonoom draait of niet.
 4. Onder welke omstandigheden en bij welke afstellingen de energieverliezen in het netwerk zo laag mogelijk zijn.
 5. Hoe de centrale apparatuur moet worden ingesteld om het spanningsniveau en de spanningsvorm van goede kwaliteit te houden. Oók bij sterk veranderend weer waarin de opbrengst van de zonnepanelen moeilijk te voorspellen is.

De tests zijn probleemloos verlopen. Het autonome netwerk werkt:

 1. het kan uit zichzelf opstarten
 2. over- en terugschakelen van en naar het openbare net en op de accu’s blijven functioneren
 3. daarnaast hebben de tests vooral veel kennis opgeleverd
  Deze komt niet alleen van pas bij soortgelijke projecten, maar draagt vooral bij aan de kennis over het gedrag van de elektrische infrastructuur onder toekomstige omstandigheden.

Zo is Liander nu beter in staat het spanningsniveau constant te houden bij sterk fluctuerende opwek. Ook kunnen we de elektriciteitsvoorziening van het openbare net en van de batterijen nu zo op elkaar afstemmen dat het netverlies minimaal is.

De ideale proeftuin

Voor dit proefproject is vakantiepark Bronsbergen de ideale locatie. De eventuele overlast van de tests is in deze omgeving relatief laag doordat de meeste huisjes niet permanent bewoond worden.

Maar de keuze viel vooral op Bronsbergen omdat de belangrijkste ingrediënten voor een zelfstandig netwerk er al aanwezig waren:

 • al bij de bouw in de jaren negentig zijn de zonnepanelen aangebracht
 • de investeringskosten zijn daardoor zeer overzichtelijk.

Natuurlijk moest wel het een en ander worden aangepast aan het netwerk:

 1. Er kwam een schakelkast tussen het openbare netwerk en het park
 2. In de tuin van een speciaal voor dit project aangekocht huisje plaatste Liander vier containers met in totaal 720 accu’s
 3. In het huisje is een compleet, hypermodern besturingssysteem ingericht
 • Er kwam een schakelkast tussen het openbare netwerk en het park
 • In de tuin van een speciaal voor dit project aangekocht huisje plaatste Liander vier containers met in totaal 720 accu’s
 • In het huisje is een compleet, hypermodern besturingssysteem ingericht

Alliander

  Martijn Bongaerts   alliander.com    Martijn.Bongaerts@alliander.com    06 27024513