MijnWater: thermisch warmtenetwerk

  • looptijd: 2011 - 2025
  • locatie: Heerlen,
  • functie: Warmte

Thermische warmtenetwerk

Na de sluiting van de steenkoolmijnen in Heerlen en omstreken liepen de mijngangen vol met grondwater, dat door de aarde op natuurlijke wijze wordt verwarmd.

De geothermische bron onder onze voeten bleef echter jarenlang onaangeroerd totdat de gemeente Heerlen in 2005 een onderzoek deed naar de mogelijkheid om het water uit de mijnen te gebruiken voor het verwarmen en koelen van gebouwen, woningen en kantoren. Dat pakte positief uit.

MijnWater buffer geothermische warmte
MijnWater buffer thermische warmte en koude

Eerste aansluiting in 2008

Sinds 2008 levert het netwerk warmte en koude uit het mijnwater.
Het water, opgehaald uit vijf bronnen, wordt via een ondergronds uitwisselstation en leidingennetwerk getransporteerd naar, op dit moment, zes locaties in Heerlen. Maankwartier Heerlen wordt dit jaar (2016) aangesloten en de wijk Douve Weien/Caumerveld volgt snel. Mijnwater B.V. zorgt dat elke locatie de juiste hoeveelheid energie krijgt aangeleverd.

MijnWater is het eerste thermische ‘Smart Grid’ voor warmte en koude levering in Europa.

MijnWater warmte koude techniek

 

Projectpartners

Vito GeothermieZuyd Hogeschool

Subsidie: Interreg en diverse nationale en internationale projectsubsidies

Partners: 

Gemeente Heerlen
Yvonne Bemelmans
T: 045-5604696
E:
MijnWater cluster installatie
MijnWater levert warmte en koude energie vanuit 5 bronnen via een warmtenetwerk naar bedrijven in Heerlen

Overige informatie

Mijnwater B.V. zorgt voor een rendabele exploitatie van warmte en koude met behulp van mijnwater. Het bedrijf bouwt voort op de ontwikkeling en bouw van een innovatieve infrastructuur voor de distributie van mijnwater door de gemeente Heerlen.

Mijnwater B.V. heeft alle activiteiten op het gebied van mijnwater overgenomen van de gemeente Heerlen en opereert als een maatschappelijke onderneming.

Mijnwater B.V. continueert de levering van mijnwater aan de bestaande klanten (CBS, Weller, APG, Arcus en Rabobank Parkstad) en heeft in 2015 MAB Bekkerveld een (sport)accommodatie aangesloten. In 2016 wordt het prestigieus project Maankwartier Heerlen van mijnwater energie voorzien.

Subsidie
In 2008 is de eerste fase van het MijnWaterproject  opgezet als onderdeel van het Interreg-project. Meerdere partijen hebben de meerwaarde erkend van het project waardoor een groot deel van de initiële investering werd gedekt door Nationale en Europese subsidies.

MijnWater cluster installatie

Circulaire energie

De onafhankelijke Mijnwater B.V. (in 2013 opgericht) heeft de ambitie om het project van de gemeente Heerlen uit te rollen tot een volwaardig duurzaam energiebedrijf.

Mijnwater B.V. hoopt in het eerste kwartaal van 2018 circa 800.000 m2 vloeroppervlakte (woningen en kantoren) van mijnwater energie te kunnen voorzien.

Met dit streven draagt Mijnwater B.V. bij aan een reductie van 65% CO2-uitstoot bij het verwarmen en koelen van de gerealiseerde aansluitingen in de regio.

MijnWater Cluster installatie
MijnWater 1 van de 4 Cluster installaties

4 warmtenetten

Uitgaand van het basisscenario zullen eind 2017 circa 27 klanten aangesloten zijn op een van de vier clusternetten van Mijnwater.

MijnWater Demand Supply Management proces
MijnWater Demand Supply Management proces

Demand supply

MijnWater krijgt steeds meer bekendheid vanwege een ‘demand supply’ systeem zodat ze de energiebehoefte (a.h.v. het weer) beter kunnen voorspellen en de klantvraag gestuurd kan worden.

Samen met andere hulpbronnen zoals zonenergie (zonthermische en Photovoltäische ), windenergie, biomassa, buffering en een perfect controlesysteem, is een optimaal rendement te genereren.

Hybride

Door het hybride leidingennetwerk wordt het relatief warme en koude water naar de juiste plek gebracht.

European Geothermal Innovation Award 2015

In maart 2015 ontving Mijnwater B.V. de ‘European Geothermal Innovation Award 2015’. Een Award die blijk geeft van uitmuntendheid op het gebied van de meest intelligente toepassingen van geothermische energie.

Eerste thermische ‘Smart Grid’

Het Mijnwater concept kan in andere voormalige mijngebieden (beperkt) worden toegepast. De technologie heeft zich de afgelopen jaren doorontwikkeld naar een hybride netwerk waarmee restwarmte en restkoude van aangesloten klanten kan worden uitgewisseld.

Intelligent gestuurd

Door de retourstroom van warmte of koude ‘intelligent’ te maken, dus tijd gestuurd, kunnen we afstemmen op de klantvraag. Dan heb je dus alleen nog pompenergie nodig. Hierdoor is er een enorm rendement te halen.
Een businesscase toont aan dat een intelligent gestuurd energienetwerk economisch rendabel kan zijn. Bovendien kunnen er decentrale energie opwekkers, zoals thermische zonnewarmte (zonnepanelen) op het systeem worden aangesloten.

APG data koeling
APG data koeling

Mijnwater B.V. heeft inmiddels 7 locaties aangesloten. In de portfolio staan onze projecten genoemd.

Interlokaal

Met het intelligent maken van het warmtenetwerk is een thermisch energienetwerk niet alleen in Heerlen (met de oude mijngangen onder het gebied), maar ook in andere delen van Nederland en het buitenland te realiseren.

Controller voor innovatief warmtenetwerk

Mijnwater B.V. is projectpartner in STORM (Self-organizing Thermal Operational Resource Management). Samen met vier andere partners wordt een ‘controller’ ontwikkeld voor een innovatief warmtenetwerk dat breed inzetbaar is op meerdere energiesystemen.

Over de intelligente controller

Om de energielevering in een warmte- en koudenetwerk te optimaliseren is een uitgebreid en complex besturingssysteem vereist; een intelligente ‘controller’.

Deze moet breed toepasbaar zijn op allerlei soorten warmte- en koude netwerken en bij voorkeur stimuleren tot verduurzaming.

De inzet gebeurt dus meestal op een conventioneel warmte- en koude netwerk, bijvoorbeeld gekoppeld aan een afvalverbrandingsinstallatie.

Zelflerend – interpretatie historische data

Om te verduurzamen en goed te werken in moderne energienetwerken wordt de controller zelflerend gemaakt (interpretatie historische data) en is in staat zich aan te passen aan de omstandigheden (voorspellend, klimaat, gedrag en klantvraag ).

Als bijvoorbeeld een zonnecollector wordt toegevoegd, dan moet de controller de energie naar de juiste buffers en gebouwen sturen.

Groene energie voor de regio

Voor dit project gaat ruim € 630.000 naar Heerlense partners, zoals aan NEBER (€ 230.000 voor kennisontwikkeling en kennisverbreding). Dit is een enorme stimulans voor de regio. Het doel van MijnWater is om een internationaal erkend expertisecentrum op te bouwen rond een vierde generatie warmte- en koude netwerken.

Mijnwater B.V.

  Louis Hiddes   mijnwater.com    l.hiddes@mijnwater.com    045-5716920