Nationale EnergieAtlas (NEA)

  • looptijd: 2016 - 2020
  • locatie: Bilthoven,
  • functie: Data

Nationale EnergieAtlas (NEA)De NEA, is het platform voor informatie over energie in Nederland. De energievoorziening is aan het veranderen. Er komen steeds meer particuliere zonnepanelen en de overheid investeert in meer grootschalige duurzame opwek zoals windmolens. Vervoer wordt steeds meer elektrisch en stadswarmte vervangt gas in nieuwbouw en renovatie.

Op de Nationale EnergieAtlas vindt u kaarten over bestaande traditionele en duurzame energie. De NEA geeft ook inzicht in de potentie van gebieden voor verduurzaming. Het doel: optimaal voorbereid de energietransitie mogelijk maken!

NEA

Er zijn meer informatieportalen die gemeenten voorzien van data over o.a. lokale energiebronnen. Denk aan PICO, Energie in Beeld en natuurlijk de NEA. Geonovum heeft in schets gemaakt waar de kaarten elkaar aanvullen met als doel gemeenten zoveel mogelijk te ondersteunen in hun beleidsbelemmeringen.

Partners

De ontwikkeling van de Nationale EnergieAtlas is gefinancierd door  de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, Netbeheer Nederland en negen koplopergemeenten/regio’s.

De NEA is continu in ontwikkeling. Heeft u ideeën voor verbetering? Laat het ons dan weten!

RIVM beheert de NEA

Relatie met andere informatieportalen

Er zijn meer informatieportalen die gemeenten voorzien van data over o.a. lokale energiebronnen. Denk aan PICO, Energie in Beeld en natuurlijk de Nationale EnergieAtlas (NEA).

Geonovum heeft in schets gemaakt waar de kaarten elkaar aanvullen met als doel gemeenten zoveel mogelijk te ondersteunen in hun beleidsbelemmeringen.

Subsidie: Ministerie EZ en I&M

Partners: 

Nationale EnergieAtlas (NEA)

NVDE publiceert factsheets over duurzame energie-technieken.

De NVDE publiceert vanaf nu iedere maand een factsheet over een duurzame energietechniek. Vandaag vindt u hier de eerste, over zonnestroom. De factsheets bevatten cijfers, feiten en grafieken. Ze leggen op een laagdrempelige manier uit hoe de techniek werkt. U kunt de factsheets benutten voor communicatie naar een brede doelgroep die geïnteresseerd is in duurzame energie.

Structurele financiering is een uitdaging

MARKTINRICHTING EN ENERGIESYSTEEM
De commissie Marktinrichting en Energiesysteem richt zich op het verbeteren van de marktordening en de energienetwerken om een grootschalige integratie van hernieuwbare bronnen optimaal te faciliteren.

DUURZAME PRODUCTIE
De commissie Duurzame Productie richt zich op een eerlijk speelveld met goede kansen voor duurzame energieopwekking.

DUURZAME WARMTE
De commissie Duurzame Warmte richt zich op de verduurzaming van warmte voor zowel huishoudens en andere gebouwen als warmte voor industriële processen; vanuit zowel collectieve systemen als individuele.

DUURZAME MOBILITEIT
De commissie Duurzame Mobiliteit wil ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie voor vervoer een stap verder helpen, bijvoorbeeld via elektrische personenauto’s en duurzame brandstof voor het vrachtvervoer.

RIVM

  Miranda Mesman   RIVM.nl    miranda.mesman@rivm.nl    (0)30 274 3138