Noodvermogenpool

  • looptijd: 2011 - 2015
  • locatie: Den Dolder,
  • functie: Industrie

NL Noodvermogenpool is in 2011 na overleg met landelijk netbeheerder TenneT opgericht. De pool helpt TenneT bij haar wettelijke taak om de betrouwbaarheid van het landelijk elektriciteitsnet te garanderen.

Het ondernemingsdoel is een optimaal resultaat voor de pooldeelnemers te bereiken, binnen realistische, economische randvoorwaarden.

NL Noodvermogenpool werkt geheel zelfstandig en is gebaseerd op het noodvermogencontract met TenneT. Voor het herstellen van de systeembalans heeft TenneT heeft behoefte aan snel afroepbaar vermogen.

Door slimme aansturing en goede afspraken met alle betrokkenen slaagt NL Noodvermogenpool er in om dit te leveren door het combineren van een groot aantal noodstroomaggregaten. Dit op concurrerende wijze, zonder subsidie.

Samenwerkende partners in dit programma zijn: TenneT, Unica, Hellemans, Belgie Noodvermogenpool

Partners: 

Noodvermogen

Opweksturing in de vorm van noodvermogen, is een vorm van een smart grid die momenteel financieel rendabel is. Het organiseren van een collectief dat meedoet aan opweksturing, en het realiseren van operationele processen, kan geleerd worden van dit project.

– Techniek voor samenstellen van noodvermogenpool van voldoende omvang
– Inzet- en afrekenmechanismen
– Heldere proposities voor eigenaren van noodvermogen

TenneT

  Johan Janssen   http://www.tennet.eu/nl/    johan.janssen@tennet.eu    0800 83 66 388