OCPI (Open Charge Point Interface en E-roaming)

  • looptijd: 2017 - 2020
  • locatie: Utrecht,
  • functie: Mobiliteit en Transport

OCPI (Open Charge Point Interface en E-roaming) – Ontwikkeling en uitrol open internationaal protocol elektrisch vervoer.

Roaming

Europees is er behoefte aan 1 uniforme interface voor toegang voor mobiele apps en websites waarbij je direct bij de laadpaal kunt betalen. Geconcludeerd werd dat OCPI de meest geschikte en gewenste interface is om verder te ontwikkelen.

Doel

Makkelijker uitwisselen van data tussen serviceproviders en laadpaaloperators. Het zorgen voor betere informatie naar de EV-rijder over de status (beschikbaarheid en locatie) van de laadpalen en inzicht in kosten voor, tijdens en na het laden.

De toegang tot laadpalen wordt verbeterd door middel van het ontwikkelen en aanbieden van een onafhankelijke interface – communicatiesoftware tussen laadpaal en laadleverancier, genaamd OCPI – Open Charge Point Interface. Het heeft een enorme impact op de snelheid van de verdere ontwikkeling van p­ubliek toegankelijke laadinfrastructuur.

Het NKL speelt hierin vanuit haar breed gedragen en onafhankelijke doelstelling een stimulerende en doorslaggevende rol.

Beoogd Resultaat

Een nationaal en internationaal gedragen onafhankelijke interface die betaalbaarheid en toegankelijkheid van laadinfrastructuur ondersteunt.

Het betekent: lagere kosten, eenvoudigere toegang, meer keuze en correcte informatie over laadpaallocatie, -status en -prijzen.

Projectpartners

ELaadNL, EV-Box, GreenFlux, Last Mile Solutions, NewMotion

Overige deelnemers

BeCharged – (BE), Next Charge (IT), Plugsurfing (DE/NL), Siemens (DE), Freshmile (FR), Chargepartner (DE), Has to be (DE)

Subsidie: EU

Partners: 

OCPI: probleemloos elektrisch laden met je pas in het buitenland

OCPI biedt:

  • Een goede standaard voor (bilaterale) roaming
  • Uniforme toegang via mobiel device tot laadinfrastructuur
  • Goede real-time informatie over laadpalen (locatie, beschikbaarheid en kosten van laden)
  • Mogelijkheid tot real-time billing

OCPI – Open Charge Point Interface is voor de markt van elektrische mobiliteit de sleutel naar een eerlijker, toegankelijker laadsysteem gebaseerd op objectieve, correcte informatie. De EV-rijder krijgt hiermee toegang tot real-time correcte informatie over laadpunt en kosten. Het geeft meer inzicht in tarieven en keuze in betalingswijze. OCPI verbindt laadpaal-operators en serviceproviders met elkaar waardoor EV-rijders op meer plaatsen kunnen laden. Dit wordt door alle stakeholders van NKL onderkend. De wens is er al lang, maar OCPI is tot op heden nog niet volledig gerealiseerd.

Link naar het projectdocument

Effect op de internationale positie van Nederland

OCPI wordt internationaal door heel veel partijen gezien als ideale manier voor roaming en voor toegang tot laadinfra via mobiele laad- en betaal-apps. Er is al veel internationale belangstelling voor. Toegang tot laadinfrastructuur is met OCPI niet meer beperkt tot een land, maar is grenzeloos geworden en alleen nog afhankelijk van bilaterale overeenkomsten.

Door de interface internationaal draagvlak te geven, kan de EV rijder straks met 1 app ook in het buitenland laden. Hierdoor wordt de markt voor apps groter en ontstaat meer concurrentie. Internationale aansluiting zoals door de EU wordt gevraagd, wordt mogelijk. Nederland kan met dit project haar rol als koploper verder invullen. OCPI 2.1.1 PDF

ElaadNL

  Onoph Caron   http://www.elaad.nl/    info@elaad.nl    026-3120223